Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Stavba: "Dobrá Niva - protipovodňové opatrenia v lokalite Cesnakový jarok"
Dátum a hodina: 05.09.2017 o 9,00
Miesto: Okresný úrad Zvolen, OSŽP

Oznámenie

Stránka

Zberný box

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v obecnej knižnici. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu, odovzdanie je zadarmo.

Viac informácií na www.zbernybox.sk.

3. 5. 2017 Zobraziť viac

Harmonogram zberu odpadov v roku 2017

Harmonogram od 01.01.2017 do 31.12.2017

12. 1. 2017 Zobraziť viac

Zberný dvor Dobrá Niva

Oprava Výzvy na predkladanie ponúk
Príloha č.3 Popis projektu

5. 1. 2017 Zobraziť viac

Oznam

Predaj časti nehnuteľného majetku - pozemku parc.č. CKN 1974/3

7. 11. 2016 Zobraziť viac

OR HaZZ Zvolen - dôležité upozornenie

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob 2016

29. 3. 2016 Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Rámcová dohoda - komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní

15. 2. 2016 Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Rámcová dohoda - komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

15. 2. 2016 Zobraziť viac

Plagát

KR HaZZ BB - komíny

21. 1. 2016 Zobraziť viac

Verejná vyhláška

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Zvolen

28. 1. 2015 Zobraziť viac

Stránka