Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Pozvánka na zasadnutie OZ v Dobrej Nive

Dátum: 18.01.2018
Hodina: 17,00
Miesto: Zasadacia miestnosť na OcÚ v Dobrej Nive

15. 1. 2018 Zobraziť viac

Zverejnenie zámeru predaja obecných parciel

Predmet predaja
Novovytvorené parcely:
- parcela registra „C“ 1879/5 o výmere 46 m2 za kúpnu cenu 1,00 EURO / m2
- parcela registra „C“ 1878/5 o výmere 322 m2 za kúpnu cenu 1,00 EURO / m2
2. 1. 2018 Zobraziť menej

OZNAM

Poďakovanie

15. 12. 2017 Zobraziť viac

Ponuka práce - Salaš Niva

Prevádzka:
Salaš Niva
Slobody 553
962 61 Dobrá Niva

7. 11. 2017 Zobraziť viac

Zberný box

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v obecnej knižnici. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu, odovzdanie je zadarmo.

Viac informácií na www.zbernybox.sk.

3. 5. 2017 Zobraziť viac

Oznam

Voľný pohyb psov, zber zhodov parožia a pohyb po lese

12. 12. 2016 Zobraziť viac

OR HaZZ Zvolen - dôležité upozornenie

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob 2016

29. 3. 2016 Zobraziť viac

Plagát

KR HaZZ BB - komíny

21. 1. 2016 Zobraziť viac

Oznam SPP

Prechod na nový odorant zemného plynu

15. 12. 2014 Zobraziť viac

Stránka