Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN a cenníky


VZN 2017

VZN 2016

VZN 2015-2016

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č.2/201525.11.201511.12.2015
VZN č.3/201525.11.201511.12.2015
VZN č.4/201525.11.201511.12.2015
VZN č.5/201525.11.201511.12.2015
VZN č.6/201525.11.201511.12.2015
VZN č.7/201525.11.201511.12.2015
VZN č.8/201525.11.201511.12.2015

VZN 2015

VZN 2014

VZN 2013

VZN 2012

VZN 2011-1

VZN 2011

VZN 2010

VZN 2009

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2009 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Dobrá Niva01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2009 o určení výšky dotácie na prevádyku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dobrá Niva01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2009 o záväzných častiach01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách-zrušené!!!01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2009 o dani z nehnuteľnosti01.01.200917.01.2009
Prevádzkový poriadok pohrebiska01.01.200917.01.2009
Cenník služieb poskytovaných obcou Dobrá Niva01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (nahradené 14/2009)01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o záväzných častiach "Územného plánu zóny Dobrá Niva - zmeny a doplnky č.6"01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2009 o určení názvu ulice v lokalite "Pažite"01.01.200917.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu (nahradené 8/2009)01.01.200917.01.2009

VZN 2008

Cenníky

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Cenník služieb poskytovaných Obcou Dobrá Niva 201708.03.2017
Cenník dopravných služieb15.06.201101.07.2011