Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.05.2017

Nájomná zmluva

24/2017/KD

50,00 EUR

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21.06.2017

Kúpna zmluva

KZ/01/2017

112,00 EUR jedenstodanásť

Jozef Baláž a Monika Balážová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

37509

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

686/2017/ODDF

500,00 EUR päťsto eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

16.06.2017

Nájomná zmluva

26/2017/KD

5,00 EUR Päť eur

Radoslav Mojžiš

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

12.06.2017

Nájomná zmluva

25/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat eur

RADOVAN JANTULÍK RADO+

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21.04.2017

Nájomná zmluva

19/2017/KD

150,00 EUR jedenstopäťdesiat eur

Mgr. Miroslava Babiaková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10.04.2017

Nájomná zmluva

18/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat eur

Katarína Urbánková

Obec Dobrá Niva

07.04.2017

Nájomná zmluva

17/2017/KD

10,00 EUR desať eur

František Chlebko

Obec Dobrá Niva

04.04.2017

Nájomná zmluva

16/2017/KD

5,00 EUR päť

Slávka Ukropová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

03.04.2017

Nájomná zmluva

15/2017/KD

5,00 EUR päť

Milotka Valentová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.03.2017

Nájomná zmluva

13/2017/KD

5,00 EUR päť

Štefan Koštialik

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21.03.2017

Nájomná zmluva

12/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17.03.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/12/2016

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

17.03.2017

Zmluva o dielo

2017/003

18 000,00 EUR

AQUAMAAT s.r.o. Nemce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

01-01-2016/NP

445,00 EUR

BH SM, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

02-01-2016/NP

445,00 EUR

TERMSTAV a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

03-01-2016/NP

445,00 EUR

ASID a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Kúpna zmluva

10/03/2016

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ján Cúth

15.03.2017

Nájomná zmluva

11/2017/KD

50,00 EUR

DELTA TEX JÁN MIČKO, Smreková 5, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24.02.2017

Nájomná zmluva

09/2017/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Viktor Baláž

17.02.2017

Nájomná zmluva

07/2017/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Farnosť Dobrá Niva

15.02.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

08031902

1 658 736,98 EUR

BH SM, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

13.02.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8000080117

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10.02.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/46

354 088,21 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: