Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Potvrdenie k 1.občianskemu preukazu

 

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

 

Vybavuje: kancelária prvého kontaktu - referát evidencie obyvateľstva, prízemie OcÚ, tel: +421/45/5382352, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Potrebujete:1x prihlasovací lístok, formuláre sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu OcÚ

Potrebné doklady: rodný list

Lehota na vybavenie: na počkanie

 
Zverejnené 3.2.2010 -js-
Aktualizované 4.2.2010 -js-