Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

PLÁN AKCIÍ KD a SZTP PRE ROK 2023

PLÁN AKCIÍ KD a SZTP PRE ROK 2023

27.3.-31.3.                        Výstavka ručných prác

12.4. streda                     Trenčín - záhradnícky veľtrh

11.5.*štvrtok                   Nácvik techniky servítkovania

17.-18.5.streda-štvrtok  Krakov-Vielička

21.6.* streda                   Levoča - Spiš

20.7.* štvrtok                  Dolná Strehová TK

 3.8. štvrtok                     ŠH

22.8.*utorok.                   Štúrovo TK

19.9.*utorok.                    Plavba po Dunaji

22.10.nedeľa.                   Jubilanti

Termíny divadelných predstavení oznámime podľa ponuky divadiel. 

Upozorňujem, že niektoré dátumy označené * sú orientačné, môžu sa zmeniť. Zmeny budú včas oznámené.

 

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva