Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Poľovnícke združenie Päť Vrchov Dobrá Niva

Neresnická 269/8
962 61 Dobrá Niva

Poľovná oblasť :
J XXXI ŠTIAVNICKO-KRUPINSKÁ
Poľovná lokalita: Dobrá Niva
Názov: PR č. "20" Dobrá Niva
Výmera : 2.130 ha
IČO: 31921132
DIČ: 2021455744
Kód revíru: 1201

Počet členov PZ k 31.12. 2021: 32


Výbor PZ:

Predseda: Ján SLOSIARIK
Podpredseda: Ľubomír KRÚDY
Tajomník: Martin RAJČOK
Finančný hospodár: Jana ŠANDOROVÁ
Poľovnícky hospodár: Miroslav HAŠKO, Mgr.
Vedúci skupín: Ján LIHOCKÝ, Ján KOZELNICKÝ, Jaroslav CIBUĽA

Kontrolór PZ: Peter LIHOCKÝ


Ostatní členovia PZ:

 • Ivan HUDÁK, Ing.
 • Štefan FUSKA
 • Ivan KOLLÁRIK
 • Jozef PAROBOK
 • Pavol JAKUBEC
 • Juraj UKROP
 • Jaroslav MOZOĽA, st.
 • Jaroslav MOZOĽA, ml.
 • Milan PAROBOK
 • Ján PAROBOK
 • Milan PONIŠT, Ing.
 • Štefan HYBSKÝ
 • Dušan KRKOŠ
 • Štefan KOŠTIALIK
 • Daniel KOREŇ
 • Štefan KOZELNICKÝ
 • Milan KOZELNICKÝ
 • Milan KOZELNICKÝ, Ing.
 • Miroslav PAROBOK
 • Miroslav SELECKÝ, MVDr.
 • Milan KRESAN
 • Ľubomír PALEČKA
 • Ľubomír ŠVARC


Prvý poľovný spolok v obci bol založený v roku 1948.Jeho názov bol Poľovnícka spoločnosť Dobrá Niva. Táto spoločnosť trvala do roku 1963.
Po zmene politického režimu sa v roku 1963 vytvorila nová spoločnosť s názvom Poľovnícke združenie JRD Dobrá Niva, ktoré pôsobilo do roku 1992.Po zániku tohto združenia, ako aj revíru, ktorý prešiel do vlastníctva obce bol vytvorený nový subjekt, ktorý pôsobí aj v súčasnosti.
Dňa 05.03.1993 bolo založené Poľovnícke združenie "Päť vrchov" Dobrá Niva. Toto združenie sa nachádza v pohorí Javorie, východne od obce Dobrá Niva. Jedná sa o jelený revír, ktorý bol Okresným úradom Zvolen, pozemkový a lesný odbor v roku 2014 zaradený do jelenej oblasti, čím došlo k zrušeniu srnčieho revíru, v ktorom je jelenia zver dominantnou zverou. Členovia tohto združenia chovajú 7 psov, z ktorých je 5 poľovne upotrebiteľných a 2 mladé sa pripravujú na skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti.
V poľovnom revíri je vybudovaný oplôtok s diviačou zverou, ktorý slúži na výcvik poľovne upotrebiteľných psov. Ďalej tu žije zver: srnčia, muflónia, danielia, diviačia a zajac. Zo šeliem je najpočetnejšia líška hrdzavá, jazvec lesný, kuna lesná a skalná, mačka divá, prechodne sa tu vyskytuje medveď hnedý, rys ostrovid aj vlk dravý. Z vtáctva tu žije v menších počtoch kačica, bažant, jarabica, jariabok hôrny, sluka hôrna, holub hrivnák, hrdlička záhradná, straka, sojka, vrana a mnoho ďalších vtákov, ktoré nepatria do poľovnej zveri.

 

Kontakt: +421 908 938 436

e- mail: urad@obecdobraniva.sk, jankoslosiarik@gmail.com

facebook: Poľovnícke združenie Päť vrchov Dobrá Niva


Cenník

Cennik_poplatkovy_odstrel_PZ (795.49 kB)

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva