Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dôležité dokumenty

 
Štatút obce
 
Zverejnené nestanovený
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dobrá Niva
 
Zverejnené 9.6.2011
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive 2021
 
Zverejnené 14.08.2021

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, členov komisií a zapisovateľa zápisníc
 
Zverejnené nestanovený
Aktualizované 4.3.2015 -js-
 
 
Smernica č.01/2010 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
 
Zverejnené nestanovený