Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva 2014-2018

 

Komisia finančná, strategického rozvoja a správy majetku obce

 

 • Ing. Milan JAKUBÍK, predseda komisie

 • Mgr. Vladimír ŽIGA, člen komisie

 • Ing. Pavel ŽIGA, člen komisie

 • Ing. Ivan HUDÁK, člen komisie

 • Marcela PONICKÁ, zapisovateľka komisie

 

 

 

Aktualizované 04.06.2018 -js-

 

 

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

 

 • Daniel KRISTEĽ, predseda komisie

 • Ing. Pavel UHRIN, člen komisie

 • Ing. Andrej PEŤKO, člen komisie

 • Jozef POPÁLENÝ, člen komisie

 • Štefan VIDHOLD, člen komisie

 • Ján SLOSIARIK, zapisovateľ komisie

 

 

 

Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Komisia pôdohospodárstva, obchodu, služieb a cestovného ruchu

 

 • Ľubomír ŠVARC, predseda komisie
 • Ing. Štefan KRKOŠ, člen komisie
 • Ing. Jozef ZIMAN, člen komisie
 • MVDr. Emília SELECKÁ, členka komisie
 • Emil ŠIMKO, člen komisie
 • Jaroslav LUKÁČ, zapisovateľ komisie
 

 

 

Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Komisia školstva, kultúry, športu a práce s mládežou

 

 • Mgr. Ján SLOSIARIK, predseda komisie

 • Ján CÚTH, člen komisie

 • Jaroslav ŠTEVÁK, člen komisie

 • Bc. Branislav KRAJČ, člen komisie

 • Edita ČIPKOVÁ, členka komisie

 • Beata PAVÚKOVÁ, zapisovateľka komisie

 

 

 

Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, správy obecných bytov a ochrany verejného poriadku

 

 • Anna NOSKOVIČOVÁ, predsedkyňa komisie
 • Mgr. Zuzana SMUTNÁ, členka komisie
 • Ing. Alica KOLLÁRIKOVÁ, členka komisie
 • Mgr. Dalibor MIĽAN, člen komisie
 • MUDr. Monika POLIAKOVÁ, členka komisie
 • Martina KOLÉNYOVÁ, zapisovateľka komisie
 

 

 

Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

 

Poznámka: Členom všetkých komisií je zároveň Ing. Martin Krúdy, starosta obce.

 

Zverejnené 2.1.2011 -ld-
Aktualizované 17.12.2014