Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva 2018-2022

 

I. Komisia finančná, strategického rozvoja a správy majetku obce

Ing. Gabriela SLABEJOVÁ, PhD., predsedníčka komisie

Ing. Marta SÝKOROVÁ, členka komisie

Ing. Rastislav KOŠTIALIK, člen komisie

Ing. Pavel ŽIGA, člen komisie

Ing. Ivan HUDÁK, člen komisie

Marcela PONICKÁ, zapisovateľka komisie

 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 
II. Komisia výstavby a územného plánovania

Emil ŠIMKO, predseda komisie

Mgr. art. Rastislav KYSLÝ, člen komisie

Daniel KRISTEĽ, člen komisie

Ján BALKO, člen komisie

Štefan VIDHOLD, člen komisie

Ján SLOSIARIK, zapisovateľ komisie

 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 
III. Komisia životného prostredia, pôdohospodárstva, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Ján UKROP, predseda komisie

Ing. Anna BARIAKOVÁ, členka komisie

Peter KLIMENT, člen komisie

Mgr. Peter DEBNÁR, člen komisie

Jana ŠANDOROVÁ, členka komisie

Ing. Marta SÝKOROVÁ, zapisovateľka komisie

 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 
IV. Komisia školstva, kultúry, športu a práce s mládežou

Mgr. Ján SLOSIARIK, predseda komisie

Ján CÚTH, člen komisie

Jaroslav ŠTEVÁK, člen komisie

Ing. Karol KAMENSKÝ, člen komisie

Edita ČIPKOVÁ, členka komisie

Adriana KORMANOVÁ, členka komisie

Beata PAVÚKOVÁ, zapisovateľka komisie

 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 
V. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, správy obecných bytov a ochrany verejného poriadku

Mgr. Jakub PONICKÝ, predseda komisie

Mgr. Zuzana SMUTNÁ, členka komisie

Ing. Peter MLYNÁRIK, člen komisie

Mgr. Dalibor MIĽAN, člen komisie

MUDr. Monika POLIAKOVÁ, členka komisie

Martina KOLÉNYOVÁ, zapisovateľka komisie

 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 

 

Poznámka: Členom všetkých ostatných komisií Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive je zároveň                 Ing. Milan Jakubík, starosta obce.

 

Zverejnené 22.12.2018 -ld-
Aktualizované 22.12.2018