Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Dňa 21. 12. 2018 zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zákonom predpísaný sľub novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva obce            
(Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive pod č. 39/2018, bod č. 2).

 

Kyslý

Mgr. art. Rastislav KYSLÝ

Trvalý pobyt: Slobody 439/74, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 944 142 798 

E-mail: rasto.kysly@gmail.com

 

Mlynárik

Ing. Peter MLYNÁRIK

Trvalý pobyt: Školská 463/16, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: neuvádza

E-mail: mlynarik.peter@gmail.com

 

Ponický

Mgr. Jakub PONICKÝ

Trvalý pobyt: Slobody 923/161, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 911 855 932

E-mail: japonicky@gmail.com

 

Slabejová

Ing. Gabriela SLABEJOVÁ, PhD.

Trvalý pobyt: Cesnaková 194/16, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 907 220 020

E-mail: gabrielaslabejova246@gmail.com

 

Slosiarik

Mgr. Ján SLOSIARIK

Trvalý pobyt: Školská 449/7, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 907 257 883

E-mail: jan.slosiarik@post.sk

 

SmutnáMgr. Zuzana SMUTNÁ

Trvalý pobyt: 8. marca 285/32. 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 907 881 959

E-mail: zsmutna8@gmail.com

 

Ing. Marta SÝKOROVÁ

Trvalý pobyt: Slávikova 763/75 . 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 911 446 252

E-mail: sykorova@ibiz.sk

 

Emil ŠIMKO

Trvalý pobyt: Námestie SNP 218/4. 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 903 610 003

E-mail: simko.emil@gmail.com

 

Ukrop

Ján UKROP

Trvalý pobyt: Mlynská 71/13, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 905 974 019

E-mail: januk17@azet.sk

 

 
 

 

Aktualizované 22.12.2018 -js-