Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Osobitné komisie Obecného zastupiteľstva 2014-2018

 

Osobitná komisia pre výberové konanie

 • Ing. Martin KRÚDY, predseda komisie

 • Vladimír KLIMENT, člen komisie

 • Ján SLOSIARIK, zapisovateľ komisie

 • Jaroslav LUKÁČ, člen komisie

 • Marcela PONICKÁ, členka komisie

 

 
 
Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností

 • Vladimír KLIMENT, predseda komisie
 • Mgr. Dalibor MIĽAN, člen komisie
 • Mgr. Miroslava VIDHOLDOVÁ, členka komisie
 • Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie
 

 
 
Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Osobitná komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcií v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. v znení zákona č.545/2005 Z.z.

 • Ján CÚTH, predseda komisie
 • Anna NOSKOVIČOVÁ, členka komisie
 • Mgr. Vladimír ŽIGA, člen komisie
 • Emil ŠIMKO, člen komisie
 

 
 
Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Osobitná komisia pre mimoriadne udalosti

 • Mgr. Vladimír ŽIGA, predseda komisie
 • Ing. Martin KRÚDY, člen komisie
 • Ing. Štefan KRKOŠ, člen komisie
 • Ing. Miroslav VIDHOLD, člen komisie
 • Ladislav BELLÁK, člen komisie
 

 
 
Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Redakčná rada Dobronivských novín

 • Bc. Branislav KRAJČ, predseda komisie
 • Ing. Martin KRÚDY, člen komisie
 • Beata PAVÚKOVÁ, členka komisie
 • Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie
 

 
 
Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Vyraďovacia komisia

 • Ján SLOSIARIK, predseda komisie

 • Mgr. Vladimír ŽIGA, člen komisie

 • Marcela PONICKÁ, členka komisie

 

 
 
Aktualizované 17.12.2014 -js-

 

Zbor pre občianske záležitosti

 • Ing. Martin KRÚDY, predseda komisie
 • Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie
 • Bc. Branislav KRAJČ, člen komisie
 • Oľga KRÚDYOVÁ, členka komisie
 • Anna NOSKOVIČOVÁ, členka komisie
 • Beata PAVÚKOVÁ, členka komisie
 • Mgr. Zuzana SMUTNÁ, členka komisie
 

 
 
Aktualizované 17.12.2014 -js-

 
 

Poznámka: Členom všetkých komisií je zároveň Ing. Martin Krúdy, starosta obce.

 
Zverejnené 2.1.2011 -ld-
Aktualizované 17.12.2014