Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Osobitné komisie Obecného zastupiteľstva 2018-2022

 
 

Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností

 • ​Vladimír KLIMENT, predseda komisie
 • JUDr. Ľubomír IVAN, člen komisie
 • Ing. Peter MLYNÁRIK, členka komisie
 • Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie
 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 

Osobitná komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcií v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. v znení zákona č.545/2005 Z.z.

 • ​Ing. Peter MLYNÁRIK, predseda komisie
 • Mgr. Jakub PONICKÝ, člen komisie
 • Mgr. Zuzana SMUTNÁ, člen komisie
 • JUDR. Ľubomír IVAN, člen komisie
 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 

Osobitná komisia pre mimoriadne udalosti

 • Ján SLOSIARIK, predseda komisie
 • Ing. Milan JAKUBÍK, člen komisie
 • Ing. Štefan KRKOŠ, člen komisie
 • Ing. Miroslav VIDHOLD, člen komisie
 • Ing. Peter MLYNÁRIK člen komisie
 • Ján UKROP, člen komisie
 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 

Redakčná rada Dobronivských novín

 • ​Mgr. Ján SLOSIARIK, predseda komisie
 • Ing. Milan JAKUBÍK, člen komisie
 • Mgr. art. Rastislav KYSLÝ, člen komisie
 • Adriana KORMANOVÁ, členka komisie
 • Beata PAVÚKOVÁ, členka komisie
 • Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie
 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 
 

Zbor pre občianske záležitosti

 • ​Mgr. Zuzana SMUTNÁ, predsedkyňa komisie
 • Ing. Milan JAKUBÍK, člen komisie
 • Mgr. Ján SLOSIARIK, člen komisie
 • Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie
 • Bc. Branislav KRAJČ, člen komisie
 • Beata PAVÚKOVÁ, členka komisie
 • Viliam SMUTNÝ, člen komisie
 
 
Aktualizované 22.12.2018 -js-

 
 

Poznámka: Členom ostatných osobitných komisií Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive je zároveň             Ing. Milan Jakubík, starosta obce.

 
Zverejnené 22.12.2018 -ld-
Aktualizované 22.12.2018 -js-