Obsah

Zápisnice Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive-15.08.2019 Stiahnuté: 18x | 12.09.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive-06.06.2019 Stiahnuté: 109x | 28.06.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive-25.04.2019 Stiahnuté: 91x | 25.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive-14.02.2019 Stiahnuté: 177x | 12.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 06. 06. 2019 Stiahnuté: 66x | 04.07.2019

Rok 2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 21.12.2018 Stiahnuté: 236x | 13.02.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 13.12.2018 Stiahnuté: 129x | 07.01.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 25.10.2018 Stiahnuté: 110x | 07.01.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 06.09.2018 Stiahnuté: 210x | 27.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 16.08.2018 Stiahnuté: 211x | 11.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 07.06.2018 Stiahnuté: 154x | 04.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 14.05.2018 Stiahnuté: 134x | 15.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 26.04.2018 Stiahnuté: 177x | 15.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 22.03.2018 Stiahnuté: 183x | 19.04.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 18.01.2018 Stiahnuté: 276x | 19.09.2018

Rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 14.12.2017 Stiahnuté: 217x | 17.01.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 26.10.2017 Stiahnuté: 236x | 21.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 07.09.2017 Stiahnuté: 194x | 05.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 27.04.2017 Stiahnuté: 229x | 17.05.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive - 27.07.2017 Stiahnuté: 218x | 05.10.2017

Stránka