Obsah

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive -22. 06. 2022

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 27. 04. 2022

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 16. 02. 2022

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 08. 12.  2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 20. 10. 2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 11. 08. 2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 23. 06. 2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 29. 04. 2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 25. 03. 2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive - 03. 03. 2021