Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.06.2020

Kúpna zmluva

KZ/01/2020

18 415,80 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Vladimír Kliment

17.06.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

16/06/2020

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28.04.2020

Dodatok č. 10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

10

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

24.04.2020

Kúpna zmluva

2020021802

25 020,69 EUR dvadsaťpäťtisícdvadsať eur 69/100

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.04.2020

Kúpna zmluva

2020021801

21 515,12 EUR dvadsaťjedentisícpäťstopätnásť eur 12/100

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

320 0999

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravya cykloturistiky

154/C700/2020

17 801,07 EUR sedemnásťtisíc osemstojeden eur a 7/100

Združenie obcí Pliešovská kotlina

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

03.02.2020

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

21/01/2020

339,38 EUR Tristotridsaťdeväť eur 38/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

21.01.2020

Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina

101761

uvedené v prílohe č. 3

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Spoločnosť Pohronie a.s.

16.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

13/12/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

14.01.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície

3/6251/2020

206 488,46 EUR Dvestošesťtisícštyristoosemdesiatosem eur 46/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská republika-Slovenská správa ciest

13.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

30/12/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4/4 963 01 Krupina

07.01.2020

Zmluva o dielo

191202

600,00 EUR Šesťsto eur

Ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28.11.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201915132

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Disig, a.s.

19.11.2019

Kúpna zmluva

KZ/06/2019

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ing. Zuzana Gurišová a Marián Guriš

19.11.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

17/10/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

ENVIROPOL SK s.r.o.

18.11.2019

Kúpna zmluva

KZ/05/2019

126,00 EUR Jedenstodvadsaťšesť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Stanislav Selecký a Gabriela Selecká

18.11.2019

Kúpna zmluva

KZ/04/2019

1 710,00 EUR Jedentisícsedemstodesať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Pavel Urban

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS 201902

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Ľubica Marčeková, audítorka

30.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z.

19/33/50J/37

5 635,44 EUR Päťtisícšesťstotridsaťpäť eur 44/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

24.10.2019

Zmluva o dielo

20/03/2019

1 207,81 EUR Jedentisícdvestosedem eur 81/100

Štefan Melich

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

23.10.2019

Zmluva o nájme pozemkov

7/2007

2 568,39 EUR Dvetisícpäťstošesťdesiatosem eur 39/100

PD Dobrá Niva a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

08.10.2019

Zmluva o nájme

31/08/2019

1,00 EUR Jedno euro

KOOR, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

08.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Z-D-2019-001476-00

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

30.09.2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Neuvedené

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK