Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22. 4. 2022

1935/2022

zapožičanie nožnicovej plošiny GS2032

234,00 EUR

mateco Slovakia s.r.o.,Hronská 27,96231,Sliač

Obec Dobrá Niva

13. 4. 2022

1687/2022

Objednávka

nula eur

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17. 3. 2022

20221704

Objednávame si u Vás prepravu cisterny DETK 5000

480,00 EUR Štyristoosemdesiat 00/100

AJG Arogép, Kft.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15. 3. 2022

20221503

Objednávame si od zhotoviteľa inžinierske siete-kanalizácia,vodovod,olynovod,telekom, preklopenie dá

360,00 EUR Tristošesťdesiat 00/100

T-MAPY s. r. o.,Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14. 3. 2022

20221689

Na základe doručenej e-mailovej cenovej ponuky si u Vás objednávame výrub 1 kusa smreka obyčajného z

260,00 EUR dvestošesťdesiat 00/100

PRO zeleň s. r. o.,Centrum 2352/5,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

7. 3. 2022

20221574

Objednávame si u Vás transparentný box - výkopová bedňa 125 cm x 65 cm

300,00 EUR Tristo 00/100

Miroslav Chovanec KMZ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

28. 12. 2021

2021/3154

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.12.2021 traktorovú cisternu DETK - 5000

13 500,00 EUR Trinásťtisícpäťsto 00/100

Land Technologies s.r.o.,Hlohovecká 1061/11,95141,Lužianky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

1. 12. 2021

20210112

Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia , osadenia svietidiel na vianočné stromčeky, oprava

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

Elektromontáže spol. s r.o.,E.M.Šoltésovej 124/15,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24. 11. 2021

34/2021

Objednávame si u Vás oplotenie areélu píly

1 594,34 EUR Jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri 34/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24. 11. 2021

33/2021

Objednávame si u Vás pokládku dlažby na Námestí SNP v oblasti pódia podľa dohodnutého vzoru

1 710,94 EUR Jedentisícsedemstodesať 94/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

9. 11. 2021

2021042

Objednávame si u Vás asfaltérske práce - ostrovček na križovatke na ul. Slobody

1 074,36 EUR Jedentisícsedemdesiatštyri 36/100

Koptel group s.r.o.,Partizánska 8,96223,Očová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 10. 2021

20212910

Objednávame si u Vás dopravné stroje do priestoru obecnej píly na zemné práce pri budovaní Kompostov

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

REVAST s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

25. 10. 2021

2811/2021

Objednávame si u Vás upgrade webovej stránky Obce Dobrá Niva v hodnote 1.100,- € bez DPH

1 320,00 EUR jedentisíctristidvadsať 00/100

Galileo Corporation s.r.o.,Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 10. 2021

24092021

Objednávame si u Vás vykonanie prác súvisiacich s odvodnením parkovisky na ul. 8.marca pre bytovkami

3 417,77 EUR Tritisícštyristosedemnásť 77/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14. 10. 2021

113096

Objednávame si u Vás náhradné diely na kosačku STARJET

101,50 EUR Jedenstojedna 50/100

Marian Šupa,Hollého 164,92207,Veľké Kostoľany

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

11. 10. 2021

2694/2021

Objednávame si u Vás vyhotovenie 1 ks Dobronivskej party

500,00 EUR Päťsto 00/100

Slovenské ľudové umenie Helena Fekiačová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14. 9. 2021

14092021

Objednávame si u Vás pokládku zámkovej dlažby na chodník ku škole a odvodňovací žľab

2 053,05 EUR dvetisícpäťdesiattri 05/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

PON2021108

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. PON2021108 pre členov DHZO Dobrá Niva

539,57 EUR Päťstotridsaťdeväť 57/100

ProIZS SK s. r. o.,Stred 487,02354,Turzovka

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

2021108

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. PON2021108 pre členov DHZO Dobrá Niva

695,90 EUR Šesťstodeväťdesiatpäť 90/100

ProIZS SK s. r. o.,Stred 487,02354,Turzovka

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

20210037

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. 20210037 pre členov DHZO Dobrá Niva

653,00 EUR Šesťstopäťdesiattri 00/100

LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.,Zarevúca 250/19,03401,Ružomberok

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

2021

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. 20210029 pre členov DHZO Dobrá Niva

1 387,00 EUR jedentisíctristoosemdesiatsedem 00/100

LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.,Zarevúca 250/19,03401,Ružomberok

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 8. 2021

210747

Objednávame si u Vás pracovné náradie a stroje

865,84 EUR Osemstopäťdesiatpäť 84/100

HYRIAK, s.r.o.,Štúrova 12,97701,Brezno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 8. 2021

210746

Objednávame si u Vás pracovné náradie

769,20 EUR Sedemstošesťdesiatdeväť 20/100

HYRIAK, s.r.o.,Štúrova 12,97701,Brezno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 8. 2021

2021

Objednávame si u Vás opravu kosačky VIKING MB 650 T

300,00 EUR Tristo 00/100

Ing.Karol Kamenský - KAMEŇ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 8. 2021

2406/2021

Objednávame si u Vás kosenie a údržbu zelene a verejných priestranstiev v obci

1 200,00 EUR jedentisícdvesto 00/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 321