Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Číslo zmluvy:
2017/2
Názov:
Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet zmluvy:
Povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena sa dohodli na zriadení časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených parciel registra „C“ parc. č. 1429 a registra „E“ parc. č. 1851/1 strpieť právo vstupu na predmetné parcely, ako aj správy a údržby vodného zdroja „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena a to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 31644341-218/2020, ktorý vyhotovila firma Geodet spol. s r.o. Zvolen T. G. Masaryka 3413, Zvolen dňa 23.09.2020 a úradne overil Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor dňa 24.09.2020 pod č. G1-523/2020 a to v rozsahu dielu 1 a to na parcele registra „C“ parc. č. 1429 a dielu č.2 na parcele registra „E“ parc. č. 1851/1, (podľa registra „C“ parc .č. 1975) .
Cena:
Nula eur
1. Zmluvná strana:
Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
2. Zmluvná strana:
Obec Michalková
IČO: 00649163
Adresa: Michalková č.7, 962 61 Pošta Dobrá Niva
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Milan Jakubík
Funkcia podpisujúcej osoby:
sta
Dátum zverejnenia:
11. 8. 2021
Dátum účinnosti zmluvy:
12. 8. 2021
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
11. 8. 2021
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,7 kB