Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom

15003/71

820,56 EUR Osemstodvadsaťeur a 56/100 centov

Marius Pedersen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17. 12. 2020

Zmluva o dielo

2020121601

14 900,00 EUR Štrnásťtisícdeväťsto

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Detronics, s.r.o.,Buzulucká 3,960 01,Zvolen

9. 12. 2020

Kúpna zmluva

KZ/02/2020

18 060,00 EUR Osemnásťtisícšesťdesiat eur

Ing. Lukáš Mozola

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

9. 12. 2020

Kúpna zmluva

KZ/01/2020

1 710,00 EUR jedentisícsedemstodesať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Pavel Urban

4. 12. 2020

Zmluva o výpôžičke

01/12/2020

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

24. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1728

39 418,00 EUR Tridsaťdeväťtisícštyristoosemnásť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

10. 11. 2020

Zmluva o dielo

2020110201

19 777,59 EUR Devätnásťtisícsedemstosedemdetiatsedem eur 59/100

KOPFF, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 11. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071AJG2

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

3. 11. 2020

Zmluva o dielo

200801

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28. 10. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

59 921,96 EUR Päťdesiatdeväťtisícdeväťstojeden eur 96/100

REVAST s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20. 10. 2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2020012201

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Občianske združenie ZVOLENSKO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24. 8. 2020

Dodatok č. 2

Zmluva č. U1740/2013 - dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MADE spol s .r.o.

13. 8. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

18 966,20 EUR Osemnásťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur 20/100

Oto Nedelka S.P.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

7. 8. 2020

Rámcová kúpna zmluva

24/07/2020

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Avero s.r.o.

7. 8. 2020

Kúpna zmluva

2020070801

86 850,00 EUR osemdesiatšesťtisícosemstopäťdesiat

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20. 7. 2020

Zmluva - Podporná energetická služba

SE/109/2020

1,50 EUR Jedno euro 50/100

STING-ENERGO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20. 7. 2020

Zmluva o dielo

SE/04/2020

3 104,40 EUR tritisícstoštyri eur a 40/100

STING-ENERGO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17. 6. 2020

Kúpna zmluva

KZ/01/2020

18 415,80 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Vladimír Kliment

17. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

16/06/2020

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28. 4. 2020

Dodatok č. 10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

10

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

24. 4. 2020

Kúpna zmluva

2020021802

25 020,69 EUR dvadsaťpäťtisícdvadsať eur 69/100

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24. 4. 2020

Kúpna zmluva

2020021801

21 515,12 EUR dvadsaťjedentisícpäťstopätnásť eur 12/100

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

320 0999

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

2. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravya cykloturistiky

154/C700/2020

17 801,07 EUR sedemnásťtisíc osemstojeden eur a 7/100

Združenie obcí Pliešovská kotlina

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

3. 2. 2020

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

21/01/2020

339,38 EUR Tristotridsaťdeväť eur 38/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 515