Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 9. 2021

Zmluva o dielo

202102

7 512,00 EUR sedemtisícpäťstodvanásť eur

Ing. Karol Kamenský KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-04670

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

11. 8. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

2017/2

Nula eur

Obec Michalková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

5. 8. 2021

Kúpna zmluva

KZ/01/2021

1 710,00 EUR Jedentisícsedemstodesať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Roman Urban + 5

30. 5. 2021

Zmluva o dielo

202101

352 761,00 EUR tristopäťdesiatdvatisícsedemstošesťdesiatjedeneur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

27. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

250,00 EUR dvestopäťdesiateur

Ing. Jozef Čarada,159,96261,Podzámčok

Obec Dobrá Niva

19. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3210717

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16. 4. 2021

Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov

23/3/2021

0,18 EUR nela eur 18 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

LADISCO s.r.o.

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Dobrá Niva

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

15. 2. 2021

Dohoda

20/30/010/77

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen

29. 1. 2021

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

06/11/2020

14 180,00 EUR Štrnásťtisícstoosemdesiat eur

GS EUROTHERM MONT s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 1. 2021

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

12/09/1995

414,98 EUR Štyristoštrnásť eur 98/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

29. 1. 2021

Zmluva uo ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina

1017611

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Spoločnosť Pohronie a.s.,Lieskovská cesta 15,96001,Lieskovec

28. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom

15003/71

820,56 EUR Osemstodvadsaťeur a 56/100 centov

Marius Pedersen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17. 12. 2020

Zmluva o dielo

2020121601

14 900,00 EUR Štrnásťtisícdeväťsto

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Detronics, s.r.o.,Buzulucká 3,960 01,Zvolen

9. 12. 2020

Kúpna zmluva

KZ/02/2020

18 060,00 EUR Osemnásťtisícšesťdesiat eur

Ing. Lukáš Mozola

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

9. 12. 2020

Kúpna zmluva

KZ/01/2020

1 710,00 EUR jedentisícsedemstodesať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Pavel Urban

4. 12. 2020

Zmluva o výpôžičke

01/12/2020

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

24. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1728

39 418,00 EUR Tridsaťdeväťtisícštyristoosemnásť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

10. 11. 2020

Zmluva o dielo

2020110201

19 777,59 EUR Devätnásťtisícsedemstosedemdetiatsedem eur 59/100

KOPFF, s.r.o.,J.R. Poničana 841/104,96223,Očová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 11. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071AJG2

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

3. 11. 2020

Zmluva o dielo

200801

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28. 10. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

59 921,96 EUR Päťdesiatdeväťtisícdeväťstojeden eur 96/100

REVAST s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20. 10. 2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2020012201

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Občianske združenie ZVOLENSKO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24. 8. 2020

Dodatok č. 2

Zmluva č. U1740/2013 - dodatok č. 2 a č. 3

1 460,00 EUR jedentisícštyristošesťdesiat

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MADE spol s .r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 554