Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 3. 2011

Zmluva o pripojení

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

23. 3. 2011

Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy: 090123

90123

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

23. 3. 2011

Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

8. 4. 2011

Zmluva o dielo

9/2011

7 300,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Dušan Orság-EKOPOL, Poľná 64, Banská Bystrica

23. 3. 2011

Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy: A2066931

A2066931

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

8. 4. 2011

Zmluva o dielo

24/2010

6 612,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Dušan Orság-EKOPOL, Poľná 64, Banská Bystrica

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/01

12 282,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Obecný športový klub Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/02

465,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Spolok Dobronivských turistov

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/03

465,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/04

830,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Klub dôchodcov Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/05

597,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/06

700,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Nohejbalový klub Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/07

2 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ZŠ s MŠ Dobrá Niva - Školské špotrové stredisko vo futbale

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/08

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ZŠ s MŠ Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/09

3 300,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/10

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Združenie rodičov a priateľov školy pri GAS a OA v Krupine

21. 3. 2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

2/2011

275,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

21. 3. 2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

1/2011

296,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

23. 3. 2011

Rámcová zmluva o vkladoch

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

23. 3. 2011

Zamestnávateľská zmluva

-

9,96 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

ING Tatry Sympatia

23. 3. 2011

Zmluva o derivátových obchodoch

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

14. 1. 2008

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

19/12/2005

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

14. 1. 2008

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

12/9/1995

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

23. 10. 2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

30/12/2004

1 180,54 EUR jedentisícstoosemdesiat eur a 54/100

MVDr.Miroslav Selecký

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1. 1. 2010

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2007

3 319,39 EUR Tritisíctristodeväťnásť eur 39/100

OBECNÉ LESY Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 526-550 z 554