Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 10. 2019

Zmluva o dielo

20/03/2019

1 207,81 EUR Jedentisícdvestosedem eur 81/100

Štefan Melich

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

23. 10. 2019

Zmluva o nájme pozemkov

7/2007

2 568,39 EUR Dvetisícpäťstošesťdesiatosem eur 39/100

PD Dobrá Niva a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

8. 10. 2019

Zmluva o nájme

31/08/2019

1,00 EUR Jedno euro

KOOR, s.r.o.,Bajzova 1,82108,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

8. 10. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Z-D-2019-001476-00

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

30. 9. 2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Neuvedené

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

30. 9. 2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

30. 9. 2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Neuvedené

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

13. 9. 2019

Zmluva o dodávke a odbere tepla

ZMLP-2019-11-000006

Nula eur

KOOR, s.r.o.,Bajzova 1,82108,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

3. 9. 2019

Dodatok č. 005 k Zmluve

6300141845/005

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b,82511,Bratislava

14. 8. 2019

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

5003283

66,94 EUR šesťdesiatšesť eur a 94/100 centov

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-4030

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

24. 7. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 900,00 EUR šesťtisícdeväťstoeur

Ing.arch.Richard Halama, EPG, s.r.o.

Obec Dobrá Niva

16. 7. 2019

Zmluva o dielo

12/2019

20 345,69 EUR Dvadsaťtisiíctristoštyridsaťpäť eur a 69/100

REMOS Zvolen, s.r.o.,Hrádocká 18,96221,Lieskovec

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

25. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

837/2019/ODDRF

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

31. 5. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze odpadu č.15 003/21

Dodatok č. 1 k zmluve č.15 003/21

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

31. 5. 2019

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

132,00 EUR Jedenstotridsaťdva eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

17. 5. 2019

Dohoda o vykonávaní praktického vyučovania formou odbornej prxe

06/05/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Centrum pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO

24. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ/03/2019

2 251,50 EUR Dvetisícdvestopäťdesiatjeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Valéria Muroňová

15. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ/02/2019

11 343,00 EUR jedenásťtisíctristoštyridsaťtri

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Hašková

10. 4. 2019

Zmluva o uzatvorení budúcej Kúpnej zmluvy

ZUBKZ/01/2019

18 415,80 EUR Osemnásťtisícštyristopätnásť eur 80/100

Vladimír Kliment

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ/01/2019

1 301,50 EUR Jedentisíctristojeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Katarína Balková

8. 4. 2019

Záložná zmluva

600/225/2018

1 224 015,00 EUR jedenmilióndvestodvadsaťštyritisícpätnásťeuro

BH SM, s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania

21. 3. 2019

Kúpna zmluva

08031904

1 658 736,98 EUR Jedenmiliónšesťstopäťdesiatosemtisícsedemstotridsaťšesť eur 98/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH SM, s.r.o.

13. 2. 2019

Príloha č.1 ku zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15 003/21

P/1

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

11. 2. 2019

Dodatok č.9 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

24_01_2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 529