Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 6. 2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie NŠP výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Obci Dobrá Niva

26/4/2018

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenský futbalový zväz

4. 6. 2018

Zmluva o vyplňovacom právek blankozmenke

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/46/121

354 088,21 EUR tristopäťdesiatštyritisícosemdesiatosem eur 21/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

31. 5. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb

PR05-8/2018

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Euro Dotácie, a.s.

22. 5. 2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

FZOGSA18011

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SOMI Applications, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

15. 5. 2018

Zmluva o službách

110518

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Peter Baran - CS consulting, Partizánska 1029/8, 927 01 Šaľa

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

3. 5. 2018

Kúpna zmluva

20/04/2018

8 585,00 EUR Osemtisícpäťstoosemdesiatpäť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štefan Kristeľ a Anna Kristeľová

23. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

38485

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12. 4. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

04/04/2018

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

5. 4. 2018

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

03/04/2018

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat eur

LORtec s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 3. 2018

Zmluva o dielo

180309

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20. 3. 2018

Zmluva o dielo

180306

800,00 EUR Osemsto eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

6. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

05/2018

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

6. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

04/2018

630,00 EUR Šesťstotridsať eur

Klub dôchodcov Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

6. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

03/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

6. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

02/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Spolok Dobronivských turistov, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

5. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

01/2018

7 332,00 EUR Sedemtisíctristotridsaťdva eur

Obecný športový klub Dobrá Niva, Slobody 549, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27. 2. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

08031903

1 658 736,98 EUR Jedenmiliónšesťstopäťdesiatosemtisícsedemstotridsaťšesť eur 98/100

BH SM, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

7. 3. 2018

Záložná zmluva

0197-PRB/2015/Z

311 460,00 EUR Tristojedenásťtisícštyristošesťdesiat eur

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1. 2. 2018

Príloha č.1

1

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

31. 1. 2018

Dodatok č.7 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

7

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s,Opatovská 1735,91250,Trenčín

30. 1. 2018

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

29/01/2018

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

26. 1. 2018

Nájomná zmluva

02/2018/KD

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva, Námestie SNP 114/2, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24. 1. 2018

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov

324/2018

5 581,38 EUR Päťtisícpäťstoosemdesiatjeden eur 38/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina

19. 1. 2018

Nájomná zmluva

03/2018/KD

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Branislav Krajč

17. 1. 2018

Kúpna zmluva

17/01/2018

818,00 EUR Osemstoosemnásť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Jergová, r. Kristofová / Darina Horečná, r.Kristofová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 76-100 z 510