Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 5. 2019

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

132,00 EUR Jedenstotridsaťdva eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

17. 5. 2019

Dohoda o vykonávaní praktického vyučovania formou odbornej prxe

06/05/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Centrum pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO

24. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ/03/2019

2 251,50 EUR Dvetisícdvestopäťdesiatjeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Valéria Muroňová

15. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ/02/2019

11 343,00 EUR jedenásťtisíctristoštyridsaťtri

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Hašková

10. 4. 2019

Zmluva o uzatvorení budúcej Kúpnej zmluvy

ZUBKZ/01/2019

18 415,80 EUR Osemnásťtisícštyristopätnásť eur 80/100

Vladimír Kliment

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ/01/2019

1 301,50 EUR Jedentisíctristojeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Katarína Balková

8. 4. 2019

Záložná zmluva

600/225/2018

1 224 015,00 EUR jedenmilióndvestodvadsaťštyritisícpätnásťeuro

BH SM, s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania

21. 3. 2019

Kúpna zmluva

08031904

1 658 736,98 EUR Jedenmiliónšesťstopäťdesiatosemtisícsedemstotridsaťšesť eur 98/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH SM, s.r.o.

13. 2. 2019

Príloha č.1 ku zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15 003/21

P/1

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

11. 2. 2019

Dodatok č.9 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

24_01_2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

30. 1. 2019

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

12/09/1995

330,46 EUR Tristotridsať eur 46/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

20. 12. 2018

Dohoda podľa §12 ods.3 písm. b) bod 4 resp. bod 5 zákona č.417/2017 Z.z. oo pomoci v hmotnej núdzi

18/33/012/90

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

25. 2. 2019

Zámenná zmluva na pozemok

ZZ/1/2018

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr. Ianko Troiak

29. 11. 2018

Dohoda o poskytnutí príspevku

18/33/50J/30

6 315,66 EUR Šesťtisíctristopätnásť eur 66/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

7. 11. 2018

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

2018

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Ing. Martina Kukučková ZAR-KON

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

5. 11. 2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

VS 201807

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Ľubica Marčeková, audítorka

31. 10. 2018

Dohoda o poskytnutí príspevku

18/33/50J/23

6 315,66 EUR Šesťtisíctristopätnásť eur 66/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

16. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní údajov

250/2018/06

26,00 EUR dvadsaťšesť

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

10. 10. 2018

Kúpna zmluva

28/09/2018

251,00 EUR Dvestopäťdesiatjeden eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Niederlandová, Ing.Ľuba Niederlandová, Ján Niederland

3. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-513-04597

1 075,00 EUR Jedentisícsedemdesiatpäť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

10. 9. 2018

Dodatok č.8 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č.8

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

13. 8. 2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-2-8-2018-SK

708,00 EUR Sedemstoosem eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

13. 8. 2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL_7_8_2018_SK

516,00 EUR Päťstošesnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

9. 8. 2018

Kúpna zmluva

KZ/01/2018

368,00 EUR Tristošesťdesiatosem eur a 0 eurocentov

Ján Jakubík a Anna Jakubíková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0107-PRB/2018

62 620,00 EUR šesťdesiatdvatisícšesťstodvadsať eur 0 eurocentov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 76-100 z 539