Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy hlavného kontrolóra

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za IV.Q 2017
Sprava_HK_o_kontrolnej_cinnosti_za_IV_Q_2017

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za III.Q 2017
Správa HK obce o kontrolnej činnosti za III.Q 2017

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II.Q 2016
Správa HK o kontrolnej činnosti za II.Q 2016

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I.Q 2016
Správa HK o kontrolnej činnosti za I.Q 2016

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za IV.Q 2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018