Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

STAVEBNÝ ÚRAD

Ohlasovňa stavebného úradu:

Obec Dobrá Niva

prízemie OcÚ, podateľňa

Námestie SNP 47/9

962 61 DOBRÁ NIVA

tel: +421 45 538 23 52

mobil: +421 908 938 436

 

Žiadosť o stavebné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie informačného, propagačného alebo reklamného zariadenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny