Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

STAVEBNÝ ÚRAD

 

Ohlasovňa stavebného úradu:

Obec Dobrá Niva

prízemie OcÚ, podateľňa

Námestie SNP 47/9

962 61 DOBRÁ NIVA

tel: +421-45-538 23 52

mobil: +421-908 938 436

 


Žiadosť o stavebné povolenie

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 

Žiadosť o povolenie informačného, propagačného alebo reklamného zariadenia

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny