Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Voľby do OSK a OSO 2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive určuje na základe § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 29.októbra 2022 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto:

Volebné obdobie: 2022 – 2026
Počet volebných obvodov: 1
Počet poslancov: 9

Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Obec  Dobrá Niva  podľa § 171, ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:  1835 osôb.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie bola menovaná Marcela Ponická, tel.: 045/538 23 52, 0917/957 007, 0908/930 378, ekon@obecdobraniva.sk

Doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do volebnej komisie

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie je možné doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61  Dobrá Niva alebo na email: matrika@obecdobraniva.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Dobrá Niva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Dobrá Niva 

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva