Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Voľby do OSK a OSO 2022

Výsledky volieb do samosprávy obcí

Miestna volebná komisia v Dobrej Nive vyhlasuje výsledky volieb do samosprávy obcí, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Do volebného zoznamu bolo zapísaných 1531 voličov. Volieb sa zúčastnilo 941 voličov čo je 61 % z celkového počtu oprávnených voličov.

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 926 a počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 929.

Za starostu obce Dobrá Niva bol zvolený Ing. Milan Jakubík s počtom hlasov 743.

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti.

Mgr. Zuzana Smutná s počtom hlasov 613

Ing. Peter Mlynárik s počtom hlasov 591

Bc. Branislav Krajč s počtom hlasov 496

Mgr. Ján Slosiarik s počtom hlasov 481

Ing. Gabriela Slabejová  s počtom hlasov 477

Mgr. Jakub Ponický s počtom hlasov 473

Mgr. art. Rastislav Kyslý s počtom hlasov 406

Emil Šimko s počtom hlasov 337

Róbert Hiriak s počtom hlasov 335

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive určuje na základe § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 29.októbra 2022 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto:

Volebné obdobie: 2022 – 2026
Počet volebných obvodov: 1
Počet poslancov: 9

Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Obec  Dobrá Niva  podľa § 171, ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:  1835 osôb.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie bola menovaná Marcela Ponická, tel.: 045/538 23 52, 0917/957 007, 0908/930 378, ekon@obecdobraniva.sk

Doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do volebnej komisie

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie je možné doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61  Dobrá Niva alebo na email: matrika@obecdobraniva.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Dobrá Niva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Dobrá Niva 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK (59.9 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK (140.07 kB)

Rozdelenie plagátovacích plôch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022:

Obec Dobrá Niva rozdelila plochy pre všetky zaregistrované kandidujúce subjekty formát A4:

  • bočná stena železničnej zastávky (Neresnická ulica)

  • okrúhly plagátovací stĺp (parkovisko vedľa pizzerie)

 

 

 

 

 

 

 

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva