Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

EU Logo

Vitajte na našich oficiálnych stránkach

 

Milí návšte​vníci stránky, spoluobčianky a spoluobčania

 

vitajte na stránke obce Dobrá Niva, ktorá Vám ponúka dozvedieť sa to najdôležitejšie  o obci, jej minulosti, súčasnosti, tiež o tom, ako to v obci žije, čo sa pripravuje a mnoho iného zaujímavého.

12

Aktuálne oznamy

NAKUPOVANIE V PREDAJNI COOP JEDNOTA V DOBREJ NIVE - aktualizované 30. 04. 2020

Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia COOP Jednoty Krupina Vás dôrazne žiadame, aby ste dodržiavali nasledovné nariadenia. V predajni COOP JEDNOTA Dobrá Niva môže nakupovať maximálne 11 zákazníkov a do predajne môže zákazník vstúpiť len s ochranou tváre a rukavicami.

Seniori nad 65 rokov majú vyhradený čas na nákup od 9:00 do 11:00 hod. Žiadame Vás, aby ste toto nariadenie rešpektovali a nakupovali mimo nákupného času pre seniorov. Zároveň dôrazne žiadame seniorov, aby na nákupy využili čas vyhradený len pre nich a neohrozovali svoje zdravie. Ďalej Vás žiadame, aby ste do predajne nechodili so svojimi maloletými deťmi.

 

V prípade nerešpektovania týchto nariadení sa vystavujete hrozby udelenia pokuty.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predaj palivového dreva

Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. ponúkajú na  predaj palivové drevo v dĺžkach 4 m v cene 51,60 EUR/m3 bez dopravy. Dopravu zabezpečia Obecné lesy podľa požiadavky.

Bližšie informácie získate v kancelárii Obecných lesov v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. na telefónnom čísle  0907 776678.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že na začiatku Cesnakovej ulice sa našla otrava na potkany, preto buďte opatrní pri venčení svojich zvierat.

foto 1  foto 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zmena úradných hodín Obecného úradu v Dobrej Nive

 

Úradné hodiny obecného úradu pre verejnosť platné od 14. 04. 2020 až do odvolania.
 

Pondelok 8,00 - 11,30 12,00 - 15,00
Utorok 8,00 - 11,30 12,00 - 15,00
Streda 8,00 - 11,30 12,00 - 17,00
Štvrtok 8,00 - 11,30 nestránkové hodiny
Piatok sanitárny deň  

SANITÁRNY DEŇ

Obecný úrad v Dobrej Nive bude z dôvodu sanitárneho dňa zatvorený každý piatok až do odvolania.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZBERNÝ DVOR DOBRÁ NIVA - zmena otváracích hodín


Oznamujeme občanom, že Zberný dvor v Dobrej Nive bude otvorený každú sobotu v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. a každý pondelok v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Zelený odpad môžete taktiež doviesť na zberný dvor.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimoriadnej zmeny cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 02. 04. 2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAMY

Oznamujeme občanom, že všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.) V prípade nerešpektovania tohto nariadenia sa vystavujete hrozby udelenia pokuty vo výške 1659 €

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oznamujme občanom, že v prípade záujmu pracovníci Obecného úradu v Dobrej Nive zabezpečia nákup a dovoz základných potravín, drogérie, prípadne vyzdvihnutie liekov pre osoby vyššieho veku, vysoko rizikových občanov, pre osoby nachádzajúce sa v domácej karanténe alebo liečení, ktorí nie sú schopní si nákup zabezpečiť vlastným spôsobom resp. pomocou rodinných príslušníkov a známych. V prípade záujmu o túto službu je potrebné sa nahlásiť na obecnom úrade.

Požiadavku je potrebné oznámiť na tel. č.: 045/538 23 52, 0915 850 044,
alebo na mail:  martina.kolenyova@obecdobraniva.sk, matrika@obecdobraniva.sk

 

Obec Dobrá Niva z dôvodu ochrany zdravia a eliminácie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 ukladá z dôvodu všeobecnej preventívnej zodpovednosti vyplývajúcej zo zákona všetkým občanom Dobrej Nivy povinne nosiť ochranné rúška na tvári počas pohybu na verejnom priestranstve, obchodoch, hromadných dopravných prostriedkoch a pod.

 

Starosta obce oznamujem občanom, že na Obecnom úrade v Dobrej Nive je možnosť si vyzdvihnúť textilné rúško. Prosíme, aby si rúško prišli zobrať občania, ktorí tak doteraz neurobili.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zoznam opatrení - všeobecný lekár

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dôležitý oznam - povinná karanténa


Na základe výstupu z rokovania Krízového štábu Obce Dobrá Niva, žiadame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a sú v povinnej karanténe, aby túto skutočnosť neodkladne nahlásili svojej obvodnej lekárke (045/538 22 30) a na Obecný úrad v Dobrej Nive (MUDr. Monika Poliaková - 045/538 23 52). Neohlásením povinnej karantény sa vystavujú nahláseniu na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s následkom pokuty. Zároveň dôrazne upozorňujeme, že v karanténe musia byť všetky osoby, ktoré prišli do kontaktu s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia. Je potrebné na vchod domu, bránu alebo poštovú schránku nalepiť oznam KARANTÉNA. V prípade, že máte vedomosť o osobe, ktorá túto povinnosť nedodržuje, aby ste nám túto informáciu oznámili. Karanténa je zákonná povinnosť a jej dodržiavaním ochránite nielen seba, ale aj všetkých ostatných.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dôležitý oznam

Vedenie obce Dobrá Niva žiada rodičov, aby dohliadli na svoje deti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, kedy hrozí zvýšené riziko nákazy koronavírusom, hlavne aby sa deti a mládež nepohybovali a nezdržiavali na verejných priestranstvách. Neboli vyhlásené prázdniny, ale mimoriadna situácia, kedy je nutné a zodpovedné v minimálnej miere vychádzať na ulicu a mať fyzický  kontakt  s inými osobami.
Zároveň žiadame všetkých občanov obce, aby k uvedenej situácii pristupovali mimoriadne zodpovedne a discipínovane. Dodržiavaním týchto pravidiel dokážeme zabrániť šíreniu tejto nákazy. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dobrá Niva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a z dôvodu zníženia šírenia rizika COVID - 19 (koronavírusu) oznamuje, že od 13. marca 2020 budú služby pre verejnosť fungovať v obmedzenom režime. Platby bude možné vykonávať len bezhotovostným stykom (prevod na účet). Žiadame Vás, aby ste obecný úrad navštevovali len v nevyhnutných prípadoch. Tieto opatrenia platia do ich odvolania. Svoje požiadavky môžete riešiť prostredníctvom telefonického kontaktu resp. mailom. Zároveň upozorňujeme občanov, že obecná knižnica bude zatvorená pre verejnosť do odvolania.

 

Obecný úrad Dobrá Niva – 045/538 23 52

 

Ing. Milan Jakubík, starosta obce – 0905/345 706, starosta@obecdobraniva.sk
Ján Slosiarik, referent úseku VS, SP, ŽP a MO – 0908/938 436, urad@obecdobraniva.sk
Marcela Ponická, ekonómka obce – 0917/957 007, ekon@obecdobraniva.sk
Beata Pavúková, správkyňa daní, matrikárka – 0903/955 902,    matrika@obecdobraniva.sk
Martina Kolényová, sekretariát starostu, personalistka a mzdárka – 0915/850  044, martina.kolenyova@obecdobraniva.sk
Bc. Branislav Krajč, referent dopravy - 0917 698 040, bkrajc@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ J. S. Neresnického v Dobrej Nive

Riaditeľka ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive PaedDr. Mária Slosiariková   oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
 

poskytuje

z dôvodu zabránenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného vírusom COVID – 19,

žiakom ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive

riaditeľské voľno  od 13. 3. 2020 –  19. 3. 2020.

Počas týchto dní bude uzavretá aj prevádzka materskej školy.

Riaditeľské voľno

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobrá Niva

oznamuje svojim veriacim, že podľa nariadenia vlády SR a vedenia cirkvi, sa najmenej dva týždne nebudú v Dobrej Nive konať žiadne bohoslužobné aktivity. Konkrétne: bohoslužby 15. a 22. marca, biblické hodiny, stretnutia dorastu a konfirmačná príprava. Vykonávať sa budú iba pohreby.
 

Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku 

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 
 

Bratia a sestry, pozdravujeme Vás pozdravom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!
 

1. Predovšetkým, nedajme šancu panike. Koronavírus je nebezpečný, musíme byť mimoriadne opatrní a dodržiavať všetky pravidlá hygieny a správania sa tak, ako to zodpovedné úrady prezentujú v médiách. Buďme ohľaduplní najmä voči najstarším členom cirkvi, ktorí môžu byť vírusom najviac ohrození, nevystavujme ich zbytočnému riziku. Na druhej strane si zachovajme zodpovednosť duchovných za povzbudzovanie k viere, k skutkom milosrdenstva, k bratsko-sesterským vzťahom a v neposlednom rade aj k pokániu. Veď je významnou biblickou tradíciou, že vonkajšie dopustenia vždy znamenali aj výzvu k pokániu.
 

2. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania.
 

3. Pri prisluhovaní Večere Pánovej pri podávaní vína je možné dočasne použiť jednorazové poháriky. Zároveň je potrebné dbať na to, aby si každá osoba pred podávaním chleba dostatočne dezinfikovala ruky. Večeru Pánovu možno podávať aj tak, že podávaný chlieb (oblátku) pred vložením do úst čiastočne namočíme vo víne. Ak sa prisluhujúci dotkne pier komunikanta, je potrebné bezprostredne si utrieť ruky dezinfekčnou utierkou. Takýto spôsob prisluhovania si vyžaduje spoluprácu informovaných asistentov a tiež vysvetlenie mimoriadnej okolnosti.
 

3. Seniorálne konventy je potrebné odložiť na obdobie po Veľkej noci. Materiály predkladané seniorálnemu konventu je možné zaslať na dištriktuálne biskupské úrady aj vopred, samozrejme okrem zápisnice. Na poveľkonočné obdobie sa odkladajú aj ďalšie seniorálne, dištriktuálne a celocirkevné podujatia, vrátane zasadnutí orgánov, komisií a výborov.
 

4. Pohreby sa konať musia. Opäť je treba dodržiavať všetky odporúčané pravidlá hygieny a správania sa. V liturgickej časti poriadku pohrebu je možné podľa vlastného uváženia skrátiť poriadok na nutné minimum. Zachovajte však vážnosť obradu a zvesť Božieho slova. Na zmeny v poriadku upozornite vopred smútiacu rodinu.
 

5. Ak sú pripravené sobáše a krsty, ktoré sa už nedajú preložiť, vykonajte ich podobne s dodržaním všetkých pravidiel hygieny a zodpovedného správania sa, s použitím nutného minimálneho liturgického poriadku.

6. Biblické hodiny, spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia žiadame rovnako nekonať do odvolania podľa pokynov verejných autorít.

 

7. Pri každej príležitosti ponúknite ľuďom ktorí sú vám zverení, možnosť osobne počúvať Božie slovo z rozhlasu, z televízie, z ich archívov a z facebooku. Práve v tomto čase buďme aktívnejší v čítaní si Biblie, kvalitnej evanjelickej literatúry, Evanjelického posla spod Tatier a pod. Veľa si spievajme naše duchovné piesne, povzbudzujme sa k modlitbám. Máme za čo prosiť a čo vyznávať Pánu Bohu. Táto situácia je príležitosťou k obnove rodinných pobožností, k úprimným duchovným rozhovorom a k osobnému zdieľaniu sa v našich rodinách, alebo malých susedstvách.
 

Bratia a sestry, každá mimoriadna situácia, ktorá sa deje spoločnosti ako aj jednotlivcom, je Božím volaním k pokániu a k sebareflexii. Je pozvaním k novému, lepšiemu životu. A je tiež upozornením, že sme slabí, hriešni a pominuteľní. Využime tento čas k zmiereniu, k vernejšiemu nasledovaniu Spasiteľa Pána Ježiša. Nanovo sa učme byť k sebe slušní a zhovievaví, láskaví a odpúšťajúci. Situácia, v ktorej sa nachádzame nie je len hrozbou, je aj šancou, že sa otvoríme Pánu Bohu a blížnym a celým srdcom sa obrátime k Nemu.

            Aj v tejto našej situácii sa povzbudzujeme Božím slovom:
 

            Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. 1. Kor 10, 13
 

Predsedníctvo ECAV
Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Brozman, generálny dozorca

Bratislava 10.03.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 v obci Dobrá Niva

Výsledky volieb do NR SR 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 01. 02. 2020 budú z prevádzkových dôvodov a z dôvodu poškodzovania majetku obce priestory zdravotného strediska otvorené pre pacientov v čase od 6.30 hod. počas ordinačných hodín resp. otváracích hodín lekárne v Dobrej Nive.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram zberu odpadu v roku 2020

Harmonogram zberu odpadu v roku 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dopravné info

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Banskej Bystrici

Upozornenie_KR_PZ_v_Banskej_Bystrici

Zodpovedne_a_ohľaduplne_na_ceste

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií