Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

 

Výsledky volieb - Obec Dobrá Niva - II. kolo - 30. 03. 2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1505
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 726
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 713
 

1. Zuzana Čaputová Mgr. - 375

2. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. - 338

 

Výsledky volieb - Obec Dobrá Niva - I. kolo - 16. 03. 2019

https://volbysr.sk/sk/data01.html

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1530
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 881
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 877

1. Béla Bugár Ing. - 8

2. Zuzana Čaputová Mgr. - 330

3. Martin Daňo - 7

4. Štefan Harabin JUDr. - 99

5. Eduard Chmelár doc. Mgr., PhD. - 34

6. Marian Kotleba Ing. Mgr. - 112

7. Milan Krajniak Bc. - 24

8. József Menyhárt PaedDr., PhD. - 0

9. František Mikloško RNDr. - 22

10. Robert Mistrík Dr. Ing. - 4

11. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. - 225

12. Róbert Švec Mgr. - 4

13. Bohumila Tauchmannová Ing. - 5

14. Juraj Zábojník Dr. Ing., PhD. - 2

15. Ivan Zuzula RNDr., CSc. - 1

 

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:

József Menyhárt PaedDr., PhD. - 0
Robert Mistrík Dr. Ing. - 4

 

Vyhlásenie volieb

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Starosta obce Dobrá Niva v zmysle § 8 ods.1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  určil pre voľbu
prezidenta SR v roku 2019 vytvorenie 1 volebného okrsku.  

Volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu v Dobrej Nive, Námestie SNP 47/9

 

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie
Starosta obce  vymenoval do funkcie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie 
pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 pracovníčku OcU Dobrá Niva:

Beátu Pavúkovú
matrika@obecdobraniva.sk
045/538 23 52

 

Doručovanie oznámení - delegovanie členov do OVK

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie môžu
zástupcovia politických strán a hnutí, koalície politických strán a politických
hnutí a petičných výborov, ktorých návrh sa prijal  - doručiť v lehote 

do 11. 2. 2019  do 24.00 hod.

na Obecný úrad v Dobrej Nive v pracovné dni počas úradných hodín osobne
do podateľne, poštou  alebo elektronicky :

Obecný úrad Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61  Dobrá Niva

email:   martina.kolenyova@obecdobraniva.sk

 

Informácia pre voliča

 

Doručovanie - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: 

martina.kolenyova@obecdobraniva.sk

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov kandidátov pre voľby prezidenta SR 2019

Vylepovacia plocha v obci Dobrá Niva je na budove železnicnej zastávky. Maximálna veľkosť pre volebný plagát je 30 cm x 40 cm.