Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu:                WiFi pre obec Dobrá Niva

ITMS kód:                            311071AJG2

Operačný program:         Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:                      7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:                  7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ:                          Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Miesto realizácie:             Obec Dobrá Niva (okres Zvolen)

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250,00 EUR

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v nasledovných WiFi zónach:

Hotspot DN 1 48°28'12.69”S, 19° 6'20.72”V

Hotspot DN 2 48°28'27.03”S, 19° 6'20.03”V

Hotspot DN 3 48°28'58.58”S, 19° 6'11.92”V

Hotspot DN 4 48°28'38.31”S, 19° 5'59.39”V

Hotspot DN 5 48°28'23.17”S, 19° 6'4.94”V

Hotspot DN 6 48°28'13.65”S, 19° 6'1.15”V

Hotspot DN 7 48°28'6.30”S, 19° 6'5.22”V

Hotspot DN 8 48°28'18.40”S, 19° 6'8.90”V

Hotspot DN 9 48°28'30.04”S, 19° 5'50.62”V

Hotspot DN 10 48°28'12.10”S, 19° 6'14.94"V

Aktuálny stav realizácie projektu:  Ukončené verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou „WiFi pre obec“ a kompletná dokumentácia bola zaslaná na kontrolu na Riadiaci orgán.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:  www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk