Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1728

39 418,00 EUR Tridsaťdeväťtisícštyristoosemnásť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

10.11.2020

Zmluva o dielo

2020110201

19 777,59 EUR Devätnásťtisícsedemstosedemdetiatsedem eur 59/100

KOPFF, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10.11.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071AJG2

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

03.11.2020

Zmluva o dielo

200801

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28.10.2020

Zmluva o dielo

2/2020

59 921,96 EUR Päťdesiatdeväťtisícdeväťstojeden eur 96/100

REVAST s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.10.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2020012201

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Občianske združenie ZVOLENSKO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.08.2020

Dodatok č. 2

Zmluva č. U1740/2013 - dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MADE spol s .r.o.

13.08.2020

Zmluva o dielo

1/2020

18 966,20 EUR Osemnásťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur 20/100

Oto Nedelka S.P.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

07.08.2020

Rámcová kúpna zmluva

24/07/2020

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Avero s.r.o.

07.08.2020

Kúpna zmluva

2020070801

86 850,00 EUR osemdesiatšesťtisícosemstopäťdesiat

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.07.2020

Zmluva - Podporná energetická služba

SE/109/2020

1,50 EUR Jedno euro 50/100

STING-ENERGO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.07.2020

Zmluva o dielo

SE/04/2020

3 104,40 EUR tritisícstoštyri eur a 40/100

STING-ENERGO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17.06.2020

Kúpna zmluva

KZ/01/2020

18 415,80 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Vladimír Kliment

17.06.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

16/06/2020

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28.04.2020

Dodatok č. 10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

10

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

24.04.2020

Kúpna zmluva

2020021802

25 020,69 EUR dvadsaťpäťtisícdvadsať eur 69/100

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.04.2020

Kúpna zmluva

2020021801

21 515,12 EUR dvadsaťjedentisícpäťstopätnásť eur 12/100

Škola.sk, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

320 0999

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravya cykloturistiky

154/C700/2020

17 801,07 EUR sedemnásťtisíc osemstojeden eur a 7/100

Združenie obcí Pliešovská kotlina

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

03.02.2020

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

21/01/2020

339,38 EUR Tristotridsaťdeväť eur 38/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

21.01.2020

Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina

101761

uvedené v prílohe č. 3

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Spoločnosť Pohronie a.s.

16.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

13/12/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

14.01.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície

3/6251/2020

206 488,46 EUR Dvestošesťtisícštyristoosemdesiatosem eur 46/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská republika-Slovenská správa ciest

13.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

30/12/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4/4 963 01 Krupina

07.01.2020

Zmluva o dielo

191202

600,00 EUR Šesťsto eur

Ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: