Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z.

19/33/50J/37

5 635,44 EUR Päťtisícšesťstotridsaťpäť eur 44/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

24.10.2019

Zmluva o dielo

20/03/2019

1 207,81 EUR Jedentisícdvestosedem eur 81/100

Štefan Melich

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

08.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Z-D-2019-001476-00

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

30.09.2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Neuvedené

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

30.09.2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

30.09.2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Neuvedené

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

13.09.2019

Zmluva o dodávke a odbere tepla

ZMLP-2019-11-000006

Nula eur

KOOR, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

03.09.2019

Dodatok č. 005 k Zmluve

6300141845/005

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

14.08.2019

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

5003283

66,94 EUR šesťdesiatšesť eur a 94/100 centov

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-4030

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

16.07.2019

Zmluva o dielo

12/2019

20 345,69 EUR Dvadsaťtisiíctristoštyridsaťpäť eur a 69/100

REMOS Zvolen, s.r.o.,Hrádocká 18,96221,Lieskovec

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

25.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

837/2019/ODDRF

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

31.05.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze odpadu č.15 003/21

Dodatok č. 1 k zmluve č.15 003/21

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s,Opatovská 1735,91250,Trenčín

31.05.2019

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

132,00 EUR Jedenstotridsaťdva eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

17.05.2019

Dohoda o vykonávaní praktického vyučovania formou odbornej prxe

06/05/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Centrum pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO

24.04.2019

Kúpna zmluva

KZ/03/2019

2 251,50 EUR Dvetisícdvestopäťdesiatjeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Valéria Muroňová

15.04.2019

Kúpna zmluva

KZ/02/2019

11 343,00 EUR jedenásťtisíctristoštyridsaťtri

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Hašková

10.04.2019

Kúpna zmluva

KZ/01/2019

1 301,50 EUR Jedentisíctristojeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Katarína Balková

08.04.2019

Záložná zmluva

600/225/2018

1 224 015,00 EUR jedenmilióndvestodvadsaťštyritisícpätnásťeuro

BH SM, s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania

21.03.2019

Kúpna zmluva

08031904

1 658 736,98 EUR Jedenmiliónšesťstopäťdesiatosemtisícsedemstotridsaťšesť eur 98/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH SM, s.r.o.

13.02.2019

Príloha č.1 ku zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15 003/21

P/1

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

11.02.2019

Dodatok č.9 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

24_01_2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

30.01.2019

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

12/09/1995

330,46 EUR Tristotridsať eur 46/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

20.12.2018

Dohoda podľa §12 ods.3 písm. b) bod 4 resp. bod 5 zákona č.417/2017 Z.z. oo pomoci v hmotnej núdzi

18/33/012/90

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

25.02.2019

Zámenná zmluva na pozemok

ZZ/1/2018

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr. Ianko Troiak

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: