Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze odpadu č.15 003/21

Dodatok č. 1 k zmluve č.15 003/21

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s,Opatovská 1735,91250,Trenčín

31.05.2019

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

Príloha č. 2 k zmluve č.15 003/21

132,00 EUR Jedenstotridsaťdva eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

17.05.2019

Dohoda o vykonávaní praktického vyučovania formou odbornej prxe

06/05/2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Centrum pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO

24.04.2019

Kúpna zmluva

KZ/03/2019

2 251,50 EUR Dvetisícdvestopäťdesiatjeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Valéria Muroňová

15.04.2019

Kúpna zmluva

KZ/02/2019

11 343,00 EUR jedenásťtisíctristoštyridsaťtri

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Hašková

10.04.2019

Kúpna zmluva

KZ/01/2019

1 301,50 EUR Jedentisíctristojeden eur a 50/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Katarína Balková

08.04.2019

Záložná zmluva

600/225/2018

1 224 015,00 EUR jedenmilióndvestodvadsaťštyritisícpätnásťeuro

BH SM, s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania

21.03.2019

Kúpna zmluva

08031904

1 658 736,98 EUR Jedenmiliónšesťstopäťdesiatosemtisícsedemstotridsaťšesť eur 98/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH SM, s.r.o.

13.02.2019

Príloha č.1 ku zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15 003/21

P/1

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

11.02.2019

Dodatok č.9 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

24_01_2019

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

30.01.2019

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

12/09/1995

330,46 EUR Tristotridsať eur 46/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

20.12.2018

Dohoda podľa §12 ods.3 písm. b) bod 4 resp. bod 5 zákona č.417/2017 Z.z. oo pomoci v hmotnej núdzi

18/33/012/90

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

25.02.2019

Zámenná zmluva na pozemok

ZZ/1/2018

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr. Ianko Troiak

29.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku

18/33/50J/30

6 315,66 EUR Šesťtisíctristopätnásť eur 66/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

07.11.2018

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

2018

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Ing. Martina Kukučková ZAR-KON

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

05.11.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

VS 201807

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Ľubica Marčeková, audítorka

31.10.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku

18/33/50J/23

6 315,66 EUR Šesťtisíctristopätnásť eur 66/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

16.10.2018

Zmluva o poskytovaní údajov

250/2018/06

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

10.10.2018

Kúpna zmluva

28/09/2018

251,00 EUR Dvestopäťdesiatjeden eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Niederlandová, Ing.Ľuba Niederlandová, Ján Niederland

03.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-513-04597

1 075,00 EUR Jedentisícsedemdesiatpäť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

10.09.2018

Dodatok č.8 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č.8

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

13.08.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-2-8-2018-SK

708,00 EUR Sedemstoosem eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

13.08.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL_7_8_2018_SK

516,00 EUR Päťstošesnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

09.08.2018

Kúpna zmluva

KZ/01/2018

368,00 EUR Tristošesťdesiatosem eur a 0 eurocentov

Ján Jakubík a Anna Jakubíková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

01.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0107-PRB/2018

62 620,00 EUR šesťdesiatdvatisícšesťstodvadsať eur 0 eurocentov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: