Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.10.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č.2/2014 CVČ

1

157,40 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

21.10.2014

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

5/POD3-53/14

5 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

20.10.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS 2-2014

1 050,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

01.10.2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2014

681/2014/ODDF

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (prijimateľ/žiadateľ)

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica (poskytovateľ)

30.09.2014

Zmluva o poskytnutí služieb

01/MO/2014

17 500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

A grafik spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica

14.07.2014

Dodatok č.1/2014/LP k Zmluve č.1/2011/LP o nájme pozemkov

1/2014/LP

285 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

22.09.2014

Zmluva o dielo

03/MK

10 010,01 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

NEDELKA s.r.o., Pstruša, Dolinky 419, 962 12 Vígľaš

18.09.2014

Dodatok č.1 Zmluve o dielo číslo 13011

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

EU AUKCIE, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

17.09.2014

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.HM/049-2012/300

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 10577/29, 825 63 Bratislava

17.09.2014

Zmluva o budúcej Nájomnej zmluve

ZOBNZ 1/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Valachová, Školská 463/16, 962 61 Dobrá Niva, Zuzana Krkošová, Rozmarínová 303/5, 962 61 Dobrá Niva

17.09.2014

Nájomná zmluva

NZ 10/09/2014

1,20 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

17.09.2014

Nájomná zmluva

1/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Šimko, M.R.Štefánika 2588/31, 960 01 Zvolen, Ján Šimko, Mlynská 92/24, 962 61 Dobrá Niva

17.09.2014

Nájomná zmluva

2/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

JTG TRADE, s.r.o., Plavisko 73/20, 034 01 Ružomberok

17.09.2014

Nájomná zmluva

3/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Kamenský, E.M.Šoltésovej 118/8, 962 61 Dobrá Niva

20.08.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2014

1/2014

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jaroslav Mucha,Jasenové 61,013 19,Kľače

20.08.2014

Zmluva o reklame a propagácii

21/07/2014

300,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina ,spotrebné družstvo,Svätotrojičné nám. 22,96301,Krupina

26.05.2014

Nájomná zmluva č.1/2014/ZS/LEKÁREŇ

1/2014/ZS/LEKAREN

419,50 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Delpharm s.r.o., Tichá 302/14, 962 62 Sása

04.06.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

MK-987/2014/2.1

900,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

18.06.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2014

1 098,40 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mária Mozolová, Družstevná 224/19, 962 61 Dobrá Niva

29.05.2014

Mandátna zmluva

10/04/2014

3 600,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava

29.05.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

MK-2348/2014/1.1

6 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

14.05.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

MK-984/2014/2.5

600,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

09.04.2014

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

8031901

1 709 003,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH SM, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

09.04.2014

Zmluva o prevzatí, preprave a zhodnotení/zneškodnení odpadov

5/ZV/2014

46,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava

10.03.2014

Nájomná zmluva

1/2014/KD

10,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Mgr. Richard Hranec_VITAL, medzi hrušky 13, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: