Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2014

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

1/2014/PP

347,99 EUR Tristoštyridsaťsedem eur 99/100

Ján Mikulčík SHR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

23.02.2015

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.9 a násl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

01/§10/2015/ZV

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen

23.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb s poukázaním na §12 ods.3 písm. b) bod 4 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

01/§12/2015/ZV

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.1/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Cirkevný zbor evenjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.3/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

RNDr.Eva Bajnoková, kpt.Nálepku 48/1, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.4/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Miloš Urbančík a manželko Ing.Zuzana, Edelényská 26, 048 01 Rožňava

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.5/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Peter Bíreš a manželka Anna Bírešová, Dobrá Niva 114/10, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.6/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Štímeľ, Ríznerova 8, 811 01 Bratislava

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.7/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Anna Selecká, Pražská 9, 96001 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.8/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Ľubomír Selecký, Mierová 416, 962 33 Budča

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.10/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Ján Ukrop, Slobody 517/23, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.11/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Krkošová, Slobody 518/25, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.12/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Krkoš, Slobody 518/25, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.13/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Paulíková, Slobody 512/7, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.14/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štefan Koštialik, Richtáře Šimona 212/54, Miškovice, Praha 9

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.15/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mariana Žiačiková, Mlynská 80/31, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.16/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Koštialik, Terany 1, 962 68 Terany

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.17/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Adriana Butkovská, Šteudentská 1688/10, 960 01 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.18/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Miroslava Gažová, Líška 1502, 963 01 Krupina

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.19/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Zuzana Gažová, Líška 1502, 963 01 Krupina

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.21/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Vladimír Balko, Novozámocká 1453/24, 960 01 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.22/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Balko, Novozámocká 3210/23, 960 01 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.23/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dana Kvasová, Nová 124/27, 962 62 Sása

05.11.2014

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.02/MK/2014

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec

20.10.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS 2-2014

1 050,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: