Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.07.2014

Dodatok č.1/2014/LP k Zmluve č.1/2011/LP o nájme pozemkov

1/2014/LP

285 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

18.09.2014

Dodatok č.1 Zmluve o dielo číslo 13011

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

EU AUKCIE, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

17.09.2014

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.HM/049-2012/300

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 10577/29, 825 63 Bratislava

17.09.2014

Zmluva o budúcej Nájomnej zmluve

ZOBNZ 1/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Valachová, Školská 463/16, 962 61 Dobrá Niva, Zuzana Krkošová, Rozmarínová 303/5, 962 61 Dobrá Niva

17.09.2014

Nájomná zmluva

NZ 10/09/2014

1,20 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

17.09.2014

Nájomná zmluva

1/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Šimko, M.R.Štefánika 2588/31, 960 01 Zvolen, Ján Šimko, Mlynská 92/24, 962 61 Dobrá Niva

17.09.2014

Nájomná zmluva

2/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

JTG TRADE, s.r.o., Plavisko 73/20, 034 01 Ružomberok

17.09.2014

Nájomná zmluva

3/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Kamenský, E.M.Šoltésovej 118/8, 962 61 Dobrá Niva

26.05.2014

Nájomná zmluva č.1/2014/ZS/LEKÁREŇ

1/2014/ZS/LEKAREN

419,50 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Delpharm s.r.o., Tichá 302/14, 962 62 Sása

18.06.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2014

1 098,40 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mária Mozolová, Družstevná 224/19, 962 61 Dobrá Niva

29.05.2014

Mandátna zmluva

10/04/2014

3 600,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava

14.05.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

MK-984/2014/2.5

600,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

09.04.2014

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

8031901

1 709 003,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH SM, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

09.04.2014

Zmluva o prevzatí, preprave a zhodnotení/zneškodnení odpadov

5/ZV/2014

46,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava

04.03.2014

Mandátna zmluva

49/001/14

581 730,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

02.02.2014

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

02/02/2015

965 400,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava

19.11.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

01/2012/ZS

496,00 EUR

Obec Dobrá Niva

MUDr. Jana Časnochová, Bystrický rad 17, 960 01 Zvolen

19.11.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

01/2012/ZS.

787,92 EUR

Obec Dobrá Niva

MUDr. Jana Časnochová, Bystrický rad 17, 960 01 Zvolen

19.11.2013

Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby

TS-PT 000710/2013/F012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing.Miroslav Šiffer - CONEX,Školská 2,97611,Selce

19.11.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

01/2013.

337,80 EUR

Obec Dobrá Niva

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4/4 963 01 Krupina

19.11.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

17/06/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

19.11.2013

Zmluva o poskytnutí grantu

SLSPf13_03

2 944,47 EUR

Obec Dobrá Niva

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2

19.11.2013

Dodatok č.1/2013/B k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2011/B zo dňa 29.12.2013 uzavretej v zmysle ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení

1/2013/B

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

19.11.2013

Zmluva o dielo

2013_08_01_JB_004

1 200,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SOMI Applications, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

19.11.2013

Zmluva o prenájme podperného zariadenia na umiestnenie reklamného zariadenia

09/10/2013

201,60 EUR

Obec Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: