Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/10/2013

200,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

19.11.2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/10/2013.

680,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

18.11.2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

18/03/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

14.11.2013

Zmluva o dielo

131001

850,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

27.09.2013

Zmluva o účte Komunal Plus

27/09/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

09.07.2013

Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve

1/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH Site Management, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

28.05.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013

533/2013/UDP

700,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

14.01.2013

Zmluva č.02/2012/Dobrá Niva/VO

02/2012/Dobrá Niva/VO

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Helena Polónui-QA, Nová 308/59, 931 01 Šamorín

09.01.2013

Kúpna zmluva

KZ 28/12/2012

972,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Karol Troiak a manželka Ana, Dubovská 393/25, 962 61 Dobrá Niva

19.12.2012

Kúpna zmluva

KZ/03/2012

3 200,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Maurem Bilali, M.Nešpora 51, 080 01 Prešov 1

21.11.2012

Kúpna zmluva

M/2000010/124/12

3 410,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

30.10.2012

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Novostavba dvoch bytových nájomných domov A, B

03/09/2012

948 868,80 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava

15.10.2012

Dohoda o cene

2012/2008402

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

01.10.2012

Dohoda o zapožičaní služobného motorového vozidla s vodičom

01/10/2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

21.09.2012

Zmluva

01/2012/Dobrá Niva/VO

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Helena Polónyi-QA, Nová 308/59, 931 01 Šamorín

13.09.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

20/2012/KD

31,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

AGROMIK S.R.O., Námestie SNP 3, 960 01 Zvolen

01.09.2012

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

01/09/2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

JUDr.Martina Bariaková, Bystrický rad 453/77, 960 01 Zvolen

16.08.2012

Kúpna zmluva

KZ/02/2012

536,01 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Poľovnícke združenie Päť vrchov Dobrá Niva, Slávikova 4/9, 962 61 Dobrá Niva

28.06.2012

Zmluva o dielo

28.06.2012

10 699,86 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MRL staving s.r.o., Malinovského 17, 963 01 Krupina

31.05.2012

Zmluva o výkupe vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu-papier

30052012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

VV, s.r.o., Na Hlinku 334/7, 976 33 Poniky

04.05.2012

Kúpna zmluva

1/2012/MAJETOK

2 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Bc.Marián Ďurčo-DUMA

12.04.2012

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.30/2012-PR SO 02 Studničný potok

1

10,80 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

14.03.2012

Nájomná zmluva o nájme stavby a pozemku ŽSR

811190009-3-2012

480,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

29.02.2012

Kúpna zmluva

KZ/01/2012

172,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing.Štefan Ukrop a manželka Marta, Slávikova 204/4, 962 61 Dobrá Niva

19.01.2012

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a zriadení vecného bremena

81119003-BZVB-3-2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: