Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

01/2012/ZS.

787,92 EUR

Obec Dobrá Niva

MUDr. Jana Časnochová, Bystrický rad 17, 960 01 Zvolen

19.11.2013

Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby

TS-PT 000710/2013/F012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing.Miroslav Šiffer - CONEX,Školská 2,97611,Selce

19.11.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A2066931.

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A4902504

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

90123

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Zmluva o súčinnosti

30/04/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Občianske združenie TUNING CLUB ZVOLEN, Okružná 2406/35, 960 01 Zvolen

19.11.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

01/2013.

337,80 EUR

Obec Dobrá Niva

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4/4 963 01 Krupina

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 19/2013/KD

37,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Gabriela Slabejová, Cesnaková 194/10, 962 61 Dobrá Niva

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 20/2013/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Miroslav Ohradka, Skalité 514, 023 14 Skalité

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 22/2013/KD

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenská reklamná spoločnosť s.r.o., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 23/2013/KD

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenská reklamná spoločnosť s.r.o., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 24/2013/KD

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenská reklamná spoločnosť s.r.o., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 25/2013/KD

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenská reklamná spoločnosť s.r.o., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 26/2013/KD

120,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenská reklamná spoločnosť s.r.o., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

17/06/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

19.11.2013

Zmluva o poskytnutí grantu

SLSPf13_03

2 944,47 EUR

Obec Dobrá Niva

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2

19.11.2013

Dodatok č.1/2013/B k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2011/B zo dňa 29.12.2013 uzavretej v zmysle ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení

1/2013/B

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 27/2013/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ján Melišek, Obuvnícka 3, 971 01 Prievidza

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 28/2013/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva

DELTA TEX JÁN MIČKO, Smreková 5, 960 01 Zvolen

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 30/2013/KD

23,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Martina Balážová, Kemi 626/9, 031 04 Liptovský Mikuláš

19.11.2013

Zmluva o dielo

2013_08_01_JB_004

1 200,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SOMI Applications, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

19.11.2013

Zmluva o prenájme podperného zariadenia na umiestnenie reklamného zariadenia

09/10/2013

201,60 EUR

Obec Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

19.11.2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/10/2013

200,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

19.11.2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/10/2013.

680,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 40/2013/KD

23,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: