Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2011

Zmluva o spolufinancovaní projektu "Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Dobrá Niva

31.08.2011

52 295,17 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

29.11.2011

Zmluva o zbere a nakladaní s komunálnymi odpadmi

-

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Denis Balko Kovex, Dráhy 2751/2, 963 01 Krupina

24.11.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2011

1/2011

97 389,60 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Ivan Slašťan-STAV, Nám.SNP2181/21, 960 01 Zvolen

14.09.2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27.07.2011

40 308,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

EkoFond n.f., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

08.08.2011

Zmluva o nájme č.02/2011

02/2011 Co

3 420,00 EUR

commercio s.r.o., Podzámčok 158, 962 61 Podzámčok

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

21.06.2011

Zmluva o poskytovaní služby

42693057

231,54 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

21.06.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o službách

031208/4

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa

21.06.2011

Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve

DJK/20090101/FX

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava

09.05.2011

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

20110413

2 160,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Martina Pavlovkinová, ZAR-KON

15.04.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2011

1 015,68 EUR

Obec Dobrá Niva

Róbert Šimko, Dobrá Niva

23.03.2011

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

23.03.2011

Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

21.03.2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

2/2011

275,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

21.03.2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

1/2011

296,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

23.03.2011

Rámcová zmluva o vkladoch

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

23.03.2011

Zamestnávateľská zmluva

-

9,96 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

ING Tatry Sympatia

23.03.2011

Zmluva o derivátových obchodoch

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

14.01.2008

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

19/12/2005

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s,Opatovská 1735,91250,Trenčín

14.01.2008

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

12/9/1995

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

11.02.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena

04/01/2011

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Uliva republiky č.5, 010 47 Žilina

23.01.2012

Nájomná zmluva o prenechaní poľnohospodárskych a iných pozemkov

2/2011/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Zuzana Kamenská, E.M.Šoltésovej 118/8, 962 61 Dobr áNiva

23.01.2012

Nájomná zmluva o prenechaní poľnohospodárskych a iných pozemkov

9/2011/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ján Kozelnický, Tulská 5306/79, 974 01 Banská Bystrica

23.01.2012

Nájomná zmluva o prenechaní poľnohospodárskych a iných pozemkov

20/2011/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Zuzana Ukropová, M.R.Štefánika 7845/53, 960 01 Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: