Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2012

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a zriadení vecného bremena

81119003-BZVB-3-2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

02.01.2012

Dodatok č.1/2012 k mandátnej zmluve zo dňa 01.08.2010

Do č.1/2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ČOV-KA s..r.o.,Mašková 76,98511,Halíč

23.10.2019

Zmluva o nájme pozemkov

1/2011/LP

55 000,00 EUR Päťdesiatpäťtisíc eur

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme pozemkov

1/2011/PP

44 512,75 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/B

5 810,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/CH

3 319,39 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

08.10.2011

Dodatok č.1/2011 k Zmluve

1/2011/Pa

1 072,62 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Helena Parobková, Dobrá Niva

10.01.2012

Zmluva o službách

120411/8

1 800,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa

14.09.2011

Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

15 003/21

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

14.09.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.26/2011/2

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

StVS-servising s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

22.09.2011

Zmluva o budúcej zmluve na vývoz a odber separovaných zložiek komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi zo Zberného dvora

15 003/21

Neuvedené

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

29.11.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/2011

1/2011

97 290,34 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

PAK-INVEST, s.r.o. Kovarská 157, 955 01 Chrabrany

10.10.2011

Zmluva o spolufinancovaní projektu "Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Dobrá Niva

31.08.2011

52 295,17 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

29.11.2011

Zmluva o zbere a nakladaní s komunálnymi odpadmi

-

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Denis Balko Kovex, Dráhy 2751/2, 963 01 Krupina

24.11.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2011

1/2011

97 389,60 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Ivan Slašťan-STAV, Nám.SNP2181/21, 960 01 Zvolen

14.09.2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27.07.2011

40 308,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

EkoFond n.f., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

08.08.2011

Zmluva o nájme č.02/2011

02/2011 Co

3 420,00 EUR

commercio s.r.o., Podzámčok 158, 962 61 Podzámčok

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

21.06.2011

Zmluva o poskytovaní služby

42693057

231,54 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

21.06.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o službách

031208/4

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa

21.06.2011

Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve

DJK/20090101/FX

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava

09.05.2011

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

20110413

2 160,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Martina Pavlovkinová, ZAR-KON

15.04.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2011

1 015,68 EUR

Obec Dobrá Niva

Róbert Šimko, Dobrá Niva

23.03.2011

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

23.03.2011

Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

21.03.2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

2/2011

275,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: