Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.06.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

14/2012/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

DELTA TEX JÁN MIČKO, Smreková 5, 960 01 Zvolen

31.05.2012

Zmluva o dielo

31.05.2012-1

23 824,97 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec

08.06.2012

Zmluva o dielo

08.06.2012

5 935,82 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec

11.06.2012

Zmluva o dielo

11/06/2012

3 177,19 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

OP-TIM, spol. s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

13.06.2012

Zmluva o dielo

49162080010EFi/01

59 995,01 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

12.06.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

13/2012/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Melišek, Obuvnícka 3, 971 01 Prievidza

07.06.2012

Zmluva o dielo

ZoD 07.06.2012

8 196,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

ALVEST, s.r.o., 913 31 Skalka nad Váhom II/54

08.06.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

12/2012/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Miroslav Ohradka, Skalité 514, 023 14 Skalité

07.06.2012

Zmluva o dielo

07.06.2012

1 620,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.arch.Lenka Štefančíková,Na Rovni 1265/21,960 01,Zvolen

02.06.2012

Zmluva o dielo

ZoD 01062012

13 299,44 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Juraj Sklienka, Slávikova 12/15, 962 61 Dobrá Niva

31.05.2012

Zmluva o výkupe vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu-papier

30052012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

VV, s.r.o., Na Hlinku 334/7, 976 33 Poniky

31.05.2012

Zmluva o dielo

31.05.2012

3 258,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jiří Pospíšil, E.M.Šoltésovej 120/12 Dobrá Niva

18.05.2012

Zmluva o dielo

ZoD 18.05.2012

3 799,76 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

VAVAS s.r.o.,J.Bottu 2096/28,960 01,Zvolen

11.05.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

11/2012/KD

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

11.05.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

24/BB/2012

6 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

11.05.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

10/2012/KD

120,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jozef Zdechovan, Hontianske Nemce 412, 962 65 Hontianske Nemce

04.05.2012

Kúpna zmluva

1/2012/MAJETOK

2 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Bc.Marián Ďurčo-DUMA

27.04.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

09/2012/KD

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Juraj Mališ, ul.29.augusta 10, 960 01 Zvolen

21.04.2012

Dodatok k Zmluve o dielo

1

8 332,43 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

PAK-INVEST, s.r.o. Kovarská 157, 955 01 Chrabrany

20.04.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

08/2012/KD

170,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Rudolf Harazda, Zemiansky Vrbovok 42, 962 41 Bzovík

17.04.2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

16/04/2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

12.04.2012

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.30/2012-PR SO 02 Studničný potok

1

10,80 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

04.04.2012

Zmluva o dielo

14/2012/2

9 800,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

StVS-servising s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

22.03.2012

Hromadná licenčná zmluva

VP/12/04752/002

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

28.03.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

07/2012/KD

190,00 EUR

Obec Dobrá Niva

O.Z.SALUS VITALIS, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: