Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.02.2012

Kúpna zmluva

KZ/01/2012

172,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing.Štefan Ukrop a manželka Marta, Slávikova 204/4, 962 61 Dobrá Niva

20.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrá Niva

2012/02

350,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Spolok Dobronivských turistov, 962 61 Dobrá Niva

27.01.2012

Nájomná zmluva

04/2012/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OC-SZŤP, Bernolákova č.1, 960 01 Zvolen

17.02.2012

Zmluva o dielo

17022012

960,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Matúš Gombár, Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen

13.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrá Niva

2012/04

630,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Klub dôchodcov Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

13.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrá Niva

2012/05

450,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535, Slobody 441/70, 962 61 Dobrá Niva

09.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrá Niva

2012/03

350,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

09.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrá Niva

2012/07

1 500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Základná škola s materskou školou J.S.Neresnického Dobrá Niva, Školské športové stredisko, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva

08.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrá Niva

2012/01

6 332,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Obecný športový klub Dobrá Niva, Slobody 549, 962 61 Dobrá Niva

08.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrá Niva

2012/06

530,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Nohejbalový klub Dobrá Niva, Školská 3, 962 61 Dobrá Niva

07.02.2012

Hromadná licenčná zmluva

VP/12/04752/001

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

31.01.2012

Nájomná zmluva

05/2012/KD

300,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva, Námestie SNP 114/2, 962 61 Dobrá Niva

26.01.2012

Nájomná zmluva

03/2012/KD

160,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Lucia Švarcová, Mlynská 34, 962 61 Dobrá Niva

19.01.2012

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a zriadení vecného bremena

81119003-BZVB-3-2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

20.01.2012

Nájomná zmluva

02/2012/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

13.01.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

1/2012/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Branislav Jančík, Družstevná 222/15, 962 61 Dobrá Niva

04.01.2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

1.1/2012/KD

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

02.01.2012

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č.01/2011

1

360,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jiří Pospíšil, E.M.Šoltésovej 120/12 Dobrá Niva

02.01.2012

Nájomná zmluva a Zmluva na poskytované služby

102965/2012

224,64 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

ClearWater s.r.o., Galvaniho ul.10, 823 64 Bratislava

02.01.2012

Dodatok č.1/2012 k mandátnej zmluve zo dňa 01.08.2010

Do č.1/2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ČOV-KA, s.r.o.,Mašková 76,98511,Halič

23.10.2019

Zmluva o nájme pozemkov

1/2011/LP

55 000,00 EUR Päťdesiatpäťtisíc eur

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

08.11.2011

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

8112011

680,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

15.12.2011

Dodatok č.1/2011 k Nájomnej zmluve č.1/2007/KP

1/2011

710,22 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Zuzana Švarcová, Slávikova 6/13, 962 61 Dobrá Niva

28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Oskar Menich, Slávikova 17/25, 962 61 Dobrá Niva

28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Katarína Halajová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: