Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3a/2011/ZS

159,33 EUR

Obec Dobrá Niva

Ľudmila Prengelová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3b/2011/ZS

159,33 EUR

Obec Dobrá Niva

Peter Kiaček, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Marek Mackov a Lenka Mackovová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

5/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Silvia Alemanová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Jaroslav Pacner, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme pozemkov

1/2011/PP

44 512,75 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/B

5 810,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/CH

3 319,39 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme bytu

2/2011/4bj

1 133,28 EUR

Obec Dobrá Niva

Ján Bánik, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme bytu

3/2011/4bj

1 265,40 EUR

Obec Dobrá Niva

Jozef Zluky, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

29.12.2011

Zmluva o nájme bytu

4/2011/4bj

1 027,68 EUR

Obec Dobrá Niva

Zita Zlukyová, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

11.01.2012

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/006

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

08.12.2011

Dohoda č.23/§50j/2011/NP

23/§50j/2011/NP

5 123,10 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

21.10.2011

Dohoda o zapožičaní služobného motorového vozidla

21102011

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

08.10.2011

Dodatok č.1/2011 k Zmluve

1/2011/Pa

1 072,62 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Helena Parobková, Dobrá Niva

10.01.2012

Zmluva o službách

120411/8

1 800,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa

28.09.2011

Zmuva o dielo

01/2011/ČOV

2 400,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.arch.Dušan Čipka S-ATELIÉR-PROJEKČNÁ KANCELÁRIA STATIKOV, Kollárova 48, 974 01 Banská Bystrica

23.09.2011

Dodatok č.1 k mandatnej zmluve

1

6 545,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Ján Plesník-XANTO, Stavby, rekonštrukcie, desing, A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen

08.12.2011

Zmluva na stavebný dozor

23/09/2011

480,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Milan Paprčka, Projekt-Stav PP, s.r.o., Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen

22.09.2011

Zmluva o poskytnutí podpory Z Environmentálneho fondu formou dotácie

7878608U01

97 389,60 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava

03.09.2011

Zmluva o dielo

2092011

10 887,20 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Jaroslav Mucha,Jasenové 61,013 19,Kľače

14.09.2011

Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

15 003/21

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

14.09.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.26/2011/2

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

StVS-servising s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

22.09.2011

Zmluva o budúcej zmluve na vývoz a odber separovaných zložiek komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi zo Zberného dvora

15 003/21

Neuvedené

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

29.11.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/2011

1/2011

97 290,34 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

PAK-INVEST, s.r.o. Kovarská 157, 955 01 Chrabrany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: