Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2011

Zmluva o spolufinancovaní projektu "Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Dobrá Niva

31.08.2011

52 295,17 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

29.11.2011

Zmluva o zbere a nakladaní s komunálnymi odpadmi

-

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Denis Balko Kovex, Dráhy 2751/2, 963 01 Krupina

22.09.2011

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/005

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

24.11.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2011

1/2011

97 389,60 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Ivan Slašťan-STAV, Nám.SNP2181/21, 960 01 Zvolen

14.08.2011

Zmluva o nájme bytu

1/2011/4bj

903,72 EUR

Obec Dobrá Niva

Jarmila Zajíčková, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

15.08.2011

Zmluva o dielo

25/07/2011

8 899,85 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Igor Velický-DAVSTAV, Rázusova 4214/5, 036 01 Martin

15.08.2011

Zmluva o dielo

ZS-2011/4

421 363,14 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OP-TIM, spol. s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

21.06.2011

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/004

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SOZA ,Bratislava

14.09.2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27.07.2011

40 308,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

EkoFond n.f., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

08.08.2011

Zmluva o nájme č.02/2011

02/2011 Co

3 420,00 EUR

commercio s.r.o., Podzámčok 158, 962 61 Podzámčok

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

08.08.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

MK-4240/2011/2.5

400,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

21.06.2011

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/003

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SOZA ,Bratislava

21.06.2011

Zmluva o dielo

8/2011/4

2 040,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

StVS - servising, s.r.o. Banská Bystrica

21.06.2011

Zmluva o poskytovaní služby

42693057

231,54 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

21.06.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o službách

031208/4

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa

08.08.2011

Zmluva o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov a študentov škôl

074/2011/55/ZRE/-06

0,00 EUR

Spojená škola Zvolen, Lieskovská cesta 1, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

21.06.2011

Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve

DJK/20090101/FX

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava

03.08.2011

Zmluva o dielo-dodatok

1

5 974,80 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica

28.04.2011

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2011-Ag

1 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

AGROS NOV s.r.o., Dlhá 4, 950 50 Nitra

21.06.2011

Dodatok č.2 k Zmluve č.1/03-kons

Do 2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Anna Hašková, audítorka Zvolen

13.04.2011

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/002

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SOZA ,Bratislava

09.05.2011

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

20110413

2 160,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Martina Pavlovkinová, ZAR-KON

15.04.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2011

1 015,68 EUR

Obec Dobrá Niva

Róbert Šimko, Dobrá Niva

21.06.2011

Zmluva o dielo

7/2011/4

2 160,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

StVS - servising, s.r.o. Banská Bystrica

23.03.2011

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: