Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.07.2017

Zmluva o spolupráci príprava dokumentácie pre obec

2017063002

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Profilaxis found, OZ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.05.2017

Nájomná zmluva

24/2017/KD

50,00 EUR

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.06.2017

Nájomná zmluva

27/2017/KD

50,00 EUR päťdesiar eur

DELTA TEX JÁN MIČKO, Smreková 5, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.06.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

617019682

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

21.06.2017

Kúpna zmluva

KZ/01/2017

112,00 EUR jedenstodanásť

Jozef Baláž a Monika Balážová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

686/2017/ODDF

500,00 EUR päťsto eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

37509

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.06.2017

Nájomná zmluva

26/2017/KD

5,00 EUR Päť eur

Radoslav Mojžiš

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

12.06.2017

Nájomná zmluva

25/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat eur

RADOVAN JANTULÍK RADO+

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

15.05.2017

Zmluva o reklame a propagácii

11_05_2017_2

300,00 EUR Tristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SVOMA

15.05.2017

Zmluva o reklame a propagácii

11_05_2017_1

300,00 EUR Tristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

ASID a.s.

21.04.2017

Nájomná zmluva

19/2017/KD

150,00 EUR jedenstopäťdesiat eur

Mgr. Miroslava Babiaková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10.04.2017

Nájomná zmluva

18/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat eur

Katarína Urbánková

Obec Dobrá Niva

07.04.2017

Nájomná zmluva

17/2017/KD

10,00 EUR desať eur

František Chlebko

Obec Dobrá Niva

04.04.2017

Nájomná zmluva

16/2017/KD

5,00 EUR päť

Slávka Ukropová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

03.04.2017

Nájomná zmluva

15/2017/KD

5,00 EUR päť

Milotka Valentová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.03.2017

Nájomná zmluva

13/2017/KD

5,00 EUR päť

Štefan Koštialik

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21.03.2017

Nájomná zmluva

12/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17.03.2017

Zmluva o dielo

2017/003

18 000,00 EUR

AQUAMAAT s.r.o. Nemce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

17.03.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/12/2016

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

15.03.2017

Nájomná zmluva

11/2017/KD

50,00 EUR

DELTA TEX JÁN MIČKO, Smreková 5, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Kúpna zmluva

10/03/2016

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ján Cúth

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

03-01-2016/NP

445,00 EUR

ASID a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

02-01-2016/NP

445,00 EUR

TERMSTAV a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

01-01-2016/NP

445,00 EUR

BH SM, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: