Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2017

Nájomná zmluva

15/2017/KD

5,00 EUR päť

Milotka Valentová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.03.2017

Nájomná zmluva

13/2017/KD

5,00 EUR päť

Štefan Koštialik

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21.03.2017

Nájomná zmluva

12/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17.03.2017

Zmluva o dielo

2017/003

18 000,00 EUR

AQUAMAAT s.r.o. Nemce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

17.03.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/12/2016

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

15.03.2017

Nájomná zmluva

11/2017/KD

50,00 EUR

DELTA TEX JÁN MIČKO, Smreková 5, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Kúpna zmluva

10/03/2016

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ján Cúth

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

03-01-2016/NP

445,00 EUR

ASID a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

02-01-2016/NP

445,00 EUR

TERMSTAV a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15.03.2017

Zmluva o krátkodobom nájme

01-01-2016/NP

445,00 EUR

BH SM, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24.02.2017

Nájomná zmluva

09/2017/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Viktor Baláž

17.02.2017

Nájomná zmluva

07/2017/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Farnosť Dobrá Niva

13.02.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8000080117

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10.02.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/46

354 088,21 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

31.01.2017

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

31/01/2017

4 042,75 EUR

Ing.Janka Kuricová Cziráková-JKC

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

13.01.2017

Nájomná zmluva

03/2017/KD

40,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Anna Mokošová

13.01.2017

Nájomná zmluva

02/2017/KD

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Mária Jakubíková

04.01.2017

Nájomná zmluva

01/2017/KD

60,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

HEDDY KEDDY s.r.o.

16.12.2016

Nájomná zmluva

28/2016/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

DELTA TEX JÁN MIČKO

12.12.2016

Nájomná zmluva

12/12/2016

3,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

IC Holding, s.r.o.

09.12.2016

Nájomná zmluva

27/2016/KD

40,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Mgr.Richard Hranec-VITAL

07.12.2016

Nájomná zmluva

26/2016/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Katarína Urbánková

01.12.2016

Kúpna zmluva

KZ/02/2016

238,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Tibor Frank, PhD. a Ing. Slavka Franková

28.11.2016

Zámenná zmluva na pozemok

18/11/2016

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Ján Šimko

22.11.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS 201606

1 300,00 EUR

Mgr.Ľubica Marčeková, audítorka

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: