Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.04.2016

Nájomná zmluva

08/2016/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MEKKA s.r.o.

28.04.2016

Nájomná zmluva

06/2016/KD

170,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

Michaela Šandorová

07.04.2016

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

14/03/2016

0,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

07.04.2016

Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb

18/03/2016

0,00 EUR

Program4U, s.r.o.

Obec Dobrá Niva

09.03.2016

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia

01/2016

100,00 EUR

Obec Sása, Námestie SNP 329/1, 962 62 Sása

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.03.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

23/02/2016

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.02.2016

Nájomná zmluva

03/2016/KD

170,00 EUR

Lucia Švarcová

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.02.2016

Nájomná zmluva

2/2016/KD

10,00 EUR

Mgr. Richard Hranec_VITAL, medzi hrušky 13, 962 21 Lieskovec

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.02.2016

Nájomná zmluva

01/2016/KD

170,00 EUR

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

19.01.2016

Dodatok č.1/2016 k Zmluve o nájme plôch č.02/2015

1/2016

0,00 EUR

Sloboda a Solidarita

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

19.01.2016

Zmluva o nájme plôch č.02/2016

02/2016

108,00 EUR

Sloboda a Solidarita

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

19.01.2016

Zmluva o nájme pozemkov

1/2015/PP

116,16 EUR

Ing. Marek Korístek

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

05.01.2016

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-1272-29/2015

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v zastúpení gen. JUDr.Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

05.01.2016

Zmluva o poskytovaní služieb v Zariadení na zber odpadov (Zberný dvor)

15003/81

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s,Opatovská 1735,91250,Trenčín

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

04.01.2016

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové censtrum obcí a miest

ZLP-2016-0328

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

28.12.2015

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

1/2015/PP

116,16 EUR Jedenstošestnásť eur 16/100

Ing. Marek Korístek

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

14.12.2015

Zmluva o úvere

600/485/2015

578 430,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

14.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0198-PRB/2015

52 080,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

14.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0197-PRB/2015

311 460,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

14.12.2015

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

30/11/2015

0,00 EUR

Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

10.12.2015

Zmluva o dielo

1-11/2015

2 700,00 EUR

Ing.arch.Lenka Štefančíková,Na Rovni 1265/21,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva

10.12.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS201501

1 300,00 EUR

Mgr.Ľubica Marčeková

Obec Dobrá Niva

25.11.2015

Dodatok č.01/2015 ku Kúpnej zmluve č.KZ/03/2015

01/2015

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

František Jablončík, Dubovská 392/24, 962 61 Dobrá Niva

28.10.2015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ

15/33/054/64

49 148,50 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen

23.10.2015

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

14/08/2015

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 01 Košice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: