Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.10.2015

Dohoda o cene

2015/5007523

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

23.10.2015

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

615018241

1,40 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

23.10.2015

Zmluva o dielo

07/2015

34 908,61 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec

22.10.2015

Zmluva o dielo

151002

850,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

02.10.2015

Zmluva o službách

01/2015/210915

450,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Peter Baran - CS consulting, Partizánska 1029/8, 927 01 Šaľa

09.09.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

21/POD-ZD2-53/15

5 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

03.09.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 01 Košice

03.09.2015

Zmluva o dielo

NSWD-033-07-2015-SK

984,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

03.09.2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a pokytovania ďalších webhostingových služieb

NSWW-033-07-2015-SK

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

25.08.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

7/BB/2015

2 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Banská Bystrica

24.08.2015

Zmluva o dielo

4217

8 400,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SPIG s.r.o. Zvolen, Tulská 2, 960 01 Zvolen

24.08.2015

Zmluva o dielo

4/2015

50 245,96 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

A.M.F STAV s.r.o., A.Bernoláka 928/2, 962 12 Detva

29.07.2015

Kúpna zmluva

KZ/02/2015

116,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Lucia Gašperanová, Družstevná 222/15, 962 61 Dobrá Niva

26.06.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015

257/2015/ODDF

800,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

22.06.2015

Zmluva o dielo

02/2015

11 800,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SOPA plus s.r.o., Trebuľa 1643/19, 962 31 Sliač-Hájniky

22.06.2015

Zmluva o dielo

03/2015

14 674,10 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SOPA plus s.r.o., Trebuľa 1643/19, 962 31 Sliač-Hájniky

17.07.2015

Zmluva o dielo

1/S/2015

780,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Mgr.Erika Kočická, PhD., Študentská 22, 960 01 Zvolen

09.06.2015

Dodatok č.01/2015 ku Kúpnej zmluve

01/2015

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ing. Ján Kyseľ a Mária Kyseľová, Mlynská 83/37, 962 61 Dobrá Niva, SR

26.05.2015

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo KaHR-22VS-1001/0174/06

3

75 504,32 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

15.05.2015

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.2/21/7/2014

3

75 504,23 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

CONSTRUCT s.r.o.,Vajanského 80,98401,Lúčenec

15.05.2015

Zmluva o dielo

ZoD2015

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Jozef Kucbeľ, Podkriváň 391, okr.Zvolen

20.04.2015

Zmluva o podmienkach zabezpečenia projektovej dokumentácie stavby a realizácie stavby Dobrá Niva - IBV Studničný jarok, inžinierske siete a podmienkach postúpenia práv a povinností investora/stavebníka k časti Stavby

20/03/2015

192 122,54 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ing. Ondrej Martinec a Ing.Mária Martincová, Priechod 239, 976 11 Priechod

13.04.2015

Licenčná zmluva

2015040001

399,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

IT futurity, s.r.o. J.Jesenského 1086/11, 960 01 Zvolen

25.02.2015

Darovacia zmluva

KRHZ-BB-13/2015

11 983,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (darca)

29.01.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

ZLP-2014-0379/OPIS

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: