Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

M/2000010/74/16

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Ondrej Martinec a Ing.Mária Martincová

25.08.2016

Kúpna zmluva

25/07/2016

1,00 EUR

Cirkevný zbor ECAV na Slovnsku Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

25.08.2016

Zmluva o službách

190816

1 250,00 EUR

Peter Baran - CS consulting

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

20.07.2016

Zmluva o dielo 11/07/2016

11/07/2016

27 764,52 EUR

JL-IRO s.r.o.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

08.07.2016

Zmluva o dielo č.6/2016

6/2016

14 670,00 EUR

EKOKANÁL ,spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

08.07.2016

Zmluva o dielo č.5/2016

5/2016

11 470,20 EUR

EKOKANÁL ,spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

22.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

08.06.2016

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

NATUR-PACK, a.s.

02.05.2016

Kúpna zmluva

KZ/01/2016

530,00 EUR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

Ľubomír Korčok a Renáta Korčoková

28.04.2016

Nájomná zmluva

09/2016/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Katarína Urbaníková

20.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

č.26621

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

28.04.2016

Nájomná zmluva

08/2016/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MEKKA s.r.o.

28.04.2016

Nájomná zmluva

06/2016/KD

170,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

Michaela Šandorová

07.04.2016

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

14/03/2016

0,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

07.04.2016

Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb

18/03/2016

0,00 EUR

Program4U, s.r.o.

Obec Dobrá Niva

09.03.2016

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia

01/2016

100,00 EUR

Obec Sása, Námestie SNP 329/1, 962 62 Sása

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.03.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

23/02/2016

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.02.2016

Nájomná zmluva

03/2016/KD

170,00 EUR

Lucia Švarcová

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.02.2016

Nájomná zmluva

2/2016/KD

10,00 EUR

Mgr. Richard Hranec_VITAL, medzi hrušky 13, 962 21 Lieskovec

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

09.02.2016

Nájomná zmluva

01/2016/KD

170,00 EUR

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

19.01.2016

Dodatok č.1/2016 k Zmluve o nájme plôch č.02/2015

1/2016

0,00 EUR

Sloboda a Solidarita

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

19.01.2016

Zmluva o nájme plôch č.02/2016

02/2016

108,00 EUR

Sloboda a Solidarita

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

19.01.2016

Zmluva o nájme pozemkov

1/2015/PP

116,16 EUR

Ing. Marek Korístek

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

05.01.2016

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-1272-29/2015

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v zastúpení gen. JUDr.Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

05.01.2016

Zmluva o poskytovaní služieb v Zariadení na zber odpadov (Zberný dvor)

15003/81

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

04.01.2016

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové censtrum obcí a miest

ZLP-2016-0328

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: