Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.08.2016

160061

pokládka kábla pre VO - IBV Studničný jarok

4 252,28 EUR

Lániová Iveta

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

2161119091

Gavurky Trail 2016

80,40 EUR

SOZA

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

160117784

internet 08/2016

11,98 EUR

Detronics, s.r.o.,Buzulucká 3,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

201605070

web hosting Klasik 3/4 2016

23,30 EUR

WEBY GROUP, s.r.o.,Obrancov mieru 1856/60,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

1160721161

telefón - hovorné 06/2016

10,12 EUR

SWAN, a.s.,Borská 6,84104,Bratislava

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

6201610

revízie budov Obce Dobrá Niva

580,00 EUR

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA,Cesnakova 165/1,962 61,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

7550053611

prenájom budovy na želez.stanici

119,99 EUR

Železnice Slovenskej republiky , Bratislava v skrátenej forme ŽSR,Klemensova 8,81361,Bratislava

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

3115163852

vývoz odpadu

764,12 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

2016086

mulčovanie ciest v obci Dobrá Niva

360,00 EUR

REVAST s.r.o.,Družstevná 314/58,96263,Pliešovce

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

2016082

preptava tráv.kobercov na ihrisko v Dobrej Nive

100,00 EUR

REVAST s.r.o.,Družstevná 314/58,96263,Pliešovce

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

3115163686

triedenie odpadu

222,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

3115163657

komunálny odpad

1 724,90 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

2161145564

vodné - kancelárie

40,08 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,97401,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

700160107

el.energia - KD 06/2016

286,63 EUR

PD Dobrá Niva a.s.,Nám.SNP 217/2,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

282016

strava hmotná núdza 6/2016

24,00 EUR

Základná škola s Materskou školou,Školská 447/3,962 61,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

201649

lekárske posudky

6,98 EUR

MUDr. Poliaková Monika,Slávikova 17,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

160130

tričká s nažehlením loga - nohejbalový turnaj

150,12 EUR

Milošovičová Andrea

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

1020160008

plot - ev. cintorín

5 030,06 EUR

FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

33160492

prenájom stojana na vodu 2.Q 2016

14,04 EUR

PUREWATER, s.r.o.,Bosákova 7,85104,Bratislava

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

16112

Poskytnutie právnych služieb

150,00 EUR

JUDr. Martina Mészáros Bariaková,Bystrický rad 453/77,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

2016013

prevádzkovanie ČOV - ky

170,00 EUR

ČOV-KA, s.r.o.,Mašková 76,98511,Halič

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

5786460426

telefón 06/2016

56,20 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

1020160007

plot - ihrisko OŠK

6 683,93 EUR

FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

7318445088

plyn 07/2016

1 155,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Dobrá Niva

09.08.2016

3115163636

triedenie odpadu

36,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: