Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.10.2020

DF2020/454

komunálny odpad

2 069,88 EUR

Marius Pedersen, a.s,Opatovská 1735,91250,Trenčín

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/453

vodné - nájomné byty A a B kpt. Nálepku

628,37 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/452

vodné - nájomné byty A a B Ul. Slobody

654,30 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/451

vodné - dom služieb + byty

92,23 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/450

záloha plyn 10/2020

1 063,00 EUR

Slovenský plynárenský podnik, a.s.,Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 1

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/449

prevodový olej, keramická patlica, záplaty na ZS

168,40 EUR

Mária MOZOLOVA VIVIO, Krupina

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/448

porez guľatiny na altánok do Borového hájika

836,04 EUR

RASKO TRADE, s.r.o.,Podzámčok 123,96261,Podzámčok

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/447

výtlačná tvarovka - tlaková kanalizácia

297,60 EUR

Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS,Hviezdoslavova 1330/32,972 51,Handlová

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/446

PHM na kartunafta - nádrž, Berlingobenín - kosačky

1 075,23 EUR

Avero s.r.o.

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/445

odborná literatúra - Úplné znenia zákonov 2021

54,94 EUR

Poradca podnikateľa, s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/444

zemné práce - odkop a odvoz zeminy na námestí

522,00 EUR

REVAST s.r.o.,Družstevná 314/58,96263,Pliešovce

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/443

zemné práce - čistenie rigolov na Slávikovej ulici

816,00 EUR

REVAST s.r.o.,Družstevná 314/58,96263,Pliešovce

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/442

vodné - nová ČOV

14,41 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/441

vodné - byty pri ZS

295,45 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/440

PHM na kartunafta - nádržbenín - kosačky

559,29 EUR

Avero s.r.o.

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/437

hygienické a čistiace prostriedky - dezinfekčný prdo KD a Ocú

49,32 EUR

Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/436

teplovzdušná pištoľ

60,93 EUR

HOBBY-Németh, s.r.o.,Želiarska 471/20A,93201,Veľký Meder

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/435

plastové nádoby na TO a KO

319,80 EUR

BINS s.r.o.,Vašinova 61,949 01,Nitra

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/433

hudobná produkcia s použitím hudby Oslavy SNP

14,40 EUR

SOZA,Rastislavova 3,82108,Bratislava 2

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/432

oprava miestných komunikácií - výtlky

7 392,70 EUR

Oto Nedelka S.P.,Pstruša 301,96212,Vígľaš

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/431

Predlatné časopisu ÚČTO ROPO A OBCIna rok 2021

129,00 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské Nivy 48,82109,Bratislava 2

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/434

Náhradné gumy na fekálny náves

578,90 EUR

Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca,Inovecká 46,94901,Nitra

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/430

školenie - hasiči DHZ ( Ing. Milan Jakubík, MartinBíreš, Adam Judiak, Bc. Peter Bíreš, Samuel Klimen

225,00 EUR

Drevársky kongres,T.G.Masaryka 24,96053,Zvolen

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/429

vodné - stará ČOV Družstevná

2,88 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

20.10.2020

DF2020/428

vyúčtovanie voda - ZS + byt

123,95 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: