Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.11.2011

2011/601

stavebné práce

1 359,36 EUR

PAK - INVEST s.r.o., Kovarská cesta 157/20, Chrabrany

Obec Dobrá Niva

29.11.2011

2011/607

stavebné práce Dobrá Niva ČOV a kanalizácia

97 389,60 EUR

Ing.Ivan Slašťan S-STAV,Nám.SNP 2181/21,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva

29.11.2011

2011/615

strešná krytina + doplnky

1 447,38 EUR

Stavemat Zvolen s.r.o., Zvolen

Obec Dobrá Niva

13.12.2011

2011/631

projekt stavby Tržnica dobrá Niva I.etapa-spevnené plochy

1 400,00 EUR

Ing. Orság Dušan EKOPROL,poľná 64,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

13.12.2011

2011/633

izolácie - časť nadstavba

11 124,64 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

13.12.2011

2011/634

ústredné vykurovanie

4 951,80 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

13.12.2011

2011/635

konštrukcie doplnk.kovové stavebné

11 551,37 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

13.12.2011

2011/636

konštrukcie klampiarske

7 923,74 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

13.12.2011

2011/638

plyn 12/2011

1 302,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

13.12.2011

2011/651

odpad 11/2011

1 537,59 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

20.12.2011

2011/655

pokládka zámkovej dlažby na realizáciu parkoviska v rámci akcie Rekonštrukcia budovy MŠ v obci Dobrá

7 789,56 EUR

PAK - INVEST s.r.o., Kovarská cesta 157/20, Chrabrany

Obec Dobrá Niva

20.12.2011

2011/659

stavebné práce na stavbe Dobrá Niva ČOV a tlaková kanalizácia

8 180,00 EUR

Ing.Ivan Slašťan S-STAV,Nám.SNP 2181/21,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva

20.12.2011

2011/661

spracovanie prieskumov a rozborov územného plánu obce Dobrá Niva a krajinnoekologického plánu

4 215,00 EUR

REPROBAN s.r.o., J.Kozáčeka 16, Zvolen

Obec Dobrá Niva

20.12.2011

2011/665

stavebné rezivo

2 907,59 EUR

Stavemat Zvolen s.r.o., Zvolen

Obec Dobrá Niva

28.12.2011

2011/674

vypracovanie PD na akciu : 36/11 Sociálno-prevádzková budova OŠK Dobrá Niva

1 764,00 EUR

CB-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva

03.01.2012

2011/697

elektromontáže - úprava existujúceho bleskozvodu

3 959,29 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

03.01.2012

2011/698

elektromontáže - nadstavba

8 718,26 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

03.01.2012

2011/699

elektromontáže - suterén

1 768,46 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

03.01.2012

2011/700

nadstavba MŠ - ústredné kúrenie

4 077,78 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

03.01.2012

2011/701

suterén MŠ - ústredné kúrenie

2 121,24 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

22.01.2014

OF20131885

Služby BTS a technika PO 11/2013

150,00 EUR

JKBOZ s. r. o.,Nováckeho 4/A,97101,Prievidza

JKBOZ s. r. o.,Nováckeho 4/A,97101,Prievidza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: