Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

154/2017

Osobné ochranné pracovné prostriedky

0,00 EUR

Ing. Vladimír Petriska BORTEX

Obec Dobrá Niva

1343/2016

Objednávka-demontáž, montáž a oprava uchytenia bojlera v Bytovom dome 16 b.j., Družstevná 239/20, by

0,00 EUR

Vodoinštalačné a kurenárske práce Tomáš Franka

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1299/2016

Do zrekonštruovaných priestorov si objednávame kúpeľňovú poličku - 6 ks 25,50 € za 1 ks

0,00 EUR

NOMILAND

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1341/2016

Objednávka-odstránenie závady na plynovom potrubí

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1342/2016

Objednávka-ročná prehliadka plynových spotrebičov - kotly,gamatky

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1399/2016

Pravidelná ročná prehliadka plynových kotlov.

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1238/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie

0,00 EUR

Ing. Alica Beňová

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1238/2016

Objednávka - vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácií sadových a umelecko-stavebných úprav

0,00 EUR

Ing.Alica Beňová

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1071a/2016

objednávka - stavebné práce pri oprave úseku cesty Kráľová ( spoločná komunikácia s mestom Zvolen )

0,00 EUR

JL-IRO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1071b/2016

Objednávka - stavebné práce pri úprave povrchu prístupovej komunikácie - Úpra va odtokových pomerov

0,00 EUR

JL-IRO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1145/2016

Objednávame si u Vás práce pri čistení rigolov na ul. kpt. Nálepku vrátane Dobronivského potoka. Ter

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

954/2016

Objednávka - regálová zostava do školskej jedálne

0,00 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o.,Rybárska,91501,Nové Mesto nad Váhom

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

934b/2016

Spracovanie geometrického plánu na oddelenie a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre IBV Za Mlyn

0,00 EUR

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

934a/2016

Objednávka - majetkovo správne spracovanie geometrického plánu na zámenu pozemku v k.ú. Dobrá Niva

0,00 EUR

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

985/2016

Objednávka - maliarske práce po výmene okien na chate Čerešňová

0,00 EUR

Norbert Sopko SOBAMONT,Okružná 1151/58,962 11,Detva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

960/2016

Objednávka - mulčovanie trávy v objekte stavby Dobrá Niva - IBV Studničný jarok, inžinierske siete.

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

965/2016

Objednávka - úprava terénu v okolí novostavieb bytových nájomných domov v Dobrej Nive

0,00 EUR

REVAST s.r.o.,Družstevná 314/58,96263,Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

901/216

Objednávka na výrobu a montáž stĺpov, brán a výplní na ihrisko OŠK Dobrá Niva.

0,00 EUR

Mikuláš Štofaňák - Artisan

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

954/2016

Objednávka - statický posudok - Prístrešok pre kontajnery k stavbe Zberný dvor.

0,00 EUR

Ing.Ján Hazucha, Statika stavieb

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

934/2016

Objednávka - vodoinštalačné a kurenárske práce pri rekonštrukcií suterénových priestorov v školskej

0,00 EUR

Vodoinštalačné a kurenárske práce Tomáš Franka

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

876/2016

Objednávka - hojdačky na detské ihrisko VEŽA

0,00 EUR

ENERCOM s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

861b/2016

Objednávka - komplexné riešenie komunikačného systému obecného úradu vrátane elektronického zabezpeč

0,00 EUR

Vlasta Šifferová - CONEX

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

861/2016

Objednávka - komplexné riešenie komunikačného systému obecného úradu vrátane elektronického zabezpeč

0,00 EUR

Ing. Miroslav Šiffer CONEX,Školská ulica 532/2,97611,Selce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

870/2016

Elektroinštalačné práce vrátane elektroinštalačného materiálu v kancelárskych priestorov obecného úr

0,00 EUR

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA,Cesnakova 165/1,962 61,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

869/2016

Objednávka - práce vrátane dodávky elektroinštalačného materiálu pri rekonštrukcii elektroinštalácie

0,00 EUR

Ing.Tomáš Paprčka,Cesnaková 165/1,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: