Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

833/2016

Objednávka - stavebné práce pri oprave studne pri kultúrnej pamiatke Usadlosť na Mlynskej ulici v Do

0,00 EUR

SOPA plus s.r.o., Ing. Peter Mojžiš, konateľ spoločnosti, Trebuľa 1643/19, 962 31 Sliač - Hájniky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

813/2016

Objednávka na hákový nakladač do 10 ton s hydraulickou rukou.

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

779/2016

Objednávka - potravinový výťah Microlift do školskej jedálne

0,00 EUR

SPIG s.r.o. Zvolen, Tulská 2, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

791/2016

Objednávka - stavebné práce pri rekonštrukcií priestorov v suteréne školskej jedálne.

0,00 EUR

SOPA plus s.r.o., Ing. Peter Mojžiš, konateľ spoločnosti, Trebuľa 1643/19, 962 31 Sliač - Hájniky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2016

Objednávka na mulčovanie krajníc popri miestnych komunikáciách v k.ú.Dobrá Niva.

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

2016

Preprava trávnatých kobercov na ihrisko OŠK Dobrá Niva z futbalového štadióna Žiar nad Hronom.

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

13.06.2016

741/2016

Na základe Vyjadrenia k existencií telekomunikačných vedení a rádiových zariadení číslo 6611613713 z

0,00 EUR

Slovak Telecom, a.s. Bratislava

Obec Dobrá Niva

2016

Overenie a nakalibrovanie merného zariadenia

0,00 EUR

HYMES MK, s.r.o.,K Železnej studienke 7599/28,81104,Bratislava

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

713/2016

Objednávka - oprava priestorov Obecného úradu v Dobrej Nive.

0,00 EUR

Ing. Ivan Slasťan S-STAV, Námestie SNP 2181/21, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

702/2016

Objednávame si u Vás nasledovné dopravné značenie

0,00 EUR

DOPRASTAV a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2016

Revízie budov vo vlastníctve obce(elektro + bleskozvod)

0,00 EUR

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA,Cesnakova 165/1,962 61,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

586/2016

Na základe rámcovej dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania za dňa 14.3.2016 s

0,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

573/2016

Na základe telefonického rozhovoru s p.Kukučkom si u Vás objednávame prečistenie kanalizácie špeciál

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

573/2016

Na základe telefonického rozhovoru s p. Kukučkom si u Vás objednávame prečistenie kanalizácie špeciá

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

549/2016

Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.4.2016 si u Vás záväzne objednávame nasledovný tovar: Benzínová

0,00 EUR

Ing. Karol Kamenský KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

533/2016

Týmto si u Vás objednávame vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v intraviláne Obce Dobrá Niva.

0,00 EUR

Ing.Peter Puškár

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

540/2016

Na základe nášho telefonického rozhovoru si u Vás objednávame aktualizáciu projektovej dokumentácie

0,00 EUR

BUING, s.r.o., Ing.Róbert Bugár, konateľ spoločnosti

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

609/2016

Objednávame si u Vás

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

503/2016

Na základe našej dohody si u Vás objednávame zber veľkých pneumatík z traktorov v cene 0,27 €/kg.

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

470/2016

Na základe rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb zo dňa 18.3.2016 si u Vás objednávame

0,00 EUR

Program4U, s.r.o.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

469/2016

Objednávame si u Vás práce súvisiace s realizáciou preloženia nadzemného telekomunikačného vedenia(2

0,00 EUR

ZYRY - Team, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, Zvolen

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

2016

Obec Dobrá Niva si u Vás objednala vypracovanie zdravotných posudkov v zmysle Rámcovej zmluvy o vyko

0,00 EUR

MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.,Kimovská 2341/2,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

415/2016

Na základe našej predchádzajúcej komunikácie si u Vás objednávame monitorovanie kanalizácie kamerový

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

379/2016

Objednávka na pokládku kábla pre verejné osvetlenie.

0,00 EUR

EV-mont, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

296/2016

Objednávka - geodedické práce a merania

0,00 EUR

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: