Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

250/2016

Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.2.2016 si u Vás záväzne objednávame nasledovný tovar : NEC Proje

0,00 EUR

Smart Computer, spol. s r.o.,J.C. Hronského 11,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

251/2016

Na základe nášho telefonického rozhovoru si u Vás objednávame práce pri riešení havarijného stavu ka

0,00 EUR

EKOKANÁL ,spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

2016

Na základe miestnej obhliadky zo dňa 10.2.2016 si u Vás záväzne objednávame nasledovný tovar : Plyno

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

281/2016

V rámci riešenia havarijného stavu vyžadujúceho komplexnú opravu interiéru kuchynky na Obecnom úrade

0,00 EUR

Ján Lietava,Horná 71,96261,Babiná

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (prijimateľ/žiadateľ)

121/2016

Na základe webovej cenovej ponuky zo dňa 05.01.2016 si u Vás záväzne objednávame prívesný vozík s pr

480,00 EUR

MINI - TRANS Hromadný dovozca vozidiel

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

119/2016

V rámci riešenia havarijného stavu vyžadujúceho si komplexnú opravu kuchynky na Obecnom úrade v Dobr

0,00 EUR

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA,Cesnakova 165/1,962 61,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

138/2016

V rámci riešenia havarijného stavu vyžadujúceho si komplexnú opravu interiéru kuchynky na Obecnom úr

530,00 EUR

Slavomír Beňo,Horná 73,962 64,Babiná

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

71/2016

Na základe nášho telefonického rozhovoru si u Vás objednávame 2 ks drevených stánkov na podujatie Ob

0,00 EUR

STANSERVIS, s.r.o.,SNP 200/3,96202,Vígľaš

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1544/2015

V rámci riešenia havarijného stavu vyžadujúceho si komplexnú opravu interiéru kuchynky na Obecnom úr

0,00 EUR

SOPA plus s.r.o., Ing. Peter Mojžiš, konateľ spoločnosti, Trebuľa 1643/19, 962 31 Sliač - Hájniky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

1545/2015

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sietí novej IBV Za mlynom si u

0,00 EUR

Ing.Ján Janec - MMJ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1545/2016

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sieti novej IBV Za mlynom si u

0,00 EUR

Jana Slašťanová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1545/2015

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sietí novej IBV Za mlynom si u

0,00 EUR

Ing.Ján Tkáč

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1545/2015

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sieti novej IBV Za mlynomsi u

0,00 EUR

DIPERA, spol. s.r.o.,Kremnická 1,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

08.09.2015

1027/2015

Na základe nášho pracovného stretnutia s p. Branislavom Kopčekom a ním vypracovanej cenovej ponuky s

0,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o., Mikuláš Németh, konateľ spoločnosti, Kossúthova 6, 943 01 Štúrovo

Obec Dobrá Niva

04.09.2015

1014/2015

Na základe nášho telefonického rozhovoru s Ing. Kamenským si u Vás objednávame nasledovný tovar - be

0,00 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

04.09.2015

1015/2015

Na základe nášho telefonického rozhovoru si u Vás objednávame liatinový poklop, priemer 600 na betón

0,00 EUR

Stavebniny Dado, Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Obec Dobrá Niva

31.07.2015

1061/2015

V rámci riešenia havarijného stavu a následne kompletnej rekonštrukcie interiéru kuchyne školskej je

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

23.09.2015

1060/2015

Na základe pracovného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie objednávky si u Vás objedn

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

31.07.2015

1061-1/2015

Na základe pracovného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie objednávky si u Vás objedn

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

31.07.2015

1062/2015

Na základe pracovného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie objednávky si u Vás objedn

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

21.07.2015

877/2015

Objednávame si u Vás dodávku kníh: Krásy banskobystrického kraja v množstve 20 ks a cene 299 EUR, v

0,00 EUR

CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Obec Dobrá Niva

16.09.2015

862/2015

Na základe nášho osobného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie zákazky, ktorá je pred

0,00 EUR

Dušan Devoša,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

Dušan Devoša,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

16.07.2015

863/2015

Objednávame si u Vás prenájom 60 m2 fasádneho stavebného lešenia potrebného pri realizácii zadebneni

0,00 EUR

MIDE s.r.o.,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

MIDE s.r.o.,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

16.07.2015

864/2015

Na základe stretnutia s Vašim regionálnym manažérom p. M. Matejkom a jeho prezentácie tvorby interne

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva

14.07.2015

842/2015

Na základe našej telefonickej a mailovej komunikácie s Vašim manažérom, p. Josefom Skvarilom, si u V

0,00 EUR

Janka Kocianová, Janotova 2, 841 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: