Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.10.2018

2760/2018

Pneumatiky 8-10 plátnové rozmer 16,9 x 34 na traktor ZETOR 6340 - 2 ks v cene (500,- € za kus)

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

PROBAT - Vyletel Pavel

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20.09.2018

2680/2018

Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame vytýčenie inžinierskych sietí - plynovod na

100,00 EUR jedensto 00/100

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20.09.2018

2679/2018

Na základe e-mailovej ponuky si u Vás objednávame tonery do tlačiarní 2 ks v celkovej cene 62,33

62,33 EUR Šesťdesiatdva 33/100

PVB STAV s. r. o.,Rozmarínová 11,94501,Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20.09.2018

2672/2018

Pravidelná revízia elektroinštalácií a bleskozvodov vo všetkých objektoch a zariadeniach patriacich

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA, Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20.09.2018

2671/2018

Pravidelná prehliadka plynových vykurovacích kotlov a spotrebičov vo všetkých zariadeniach patriacic

500,00 EUR Päťsto

REMONTA

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

06.08.2018

2509/2018

Objednávka na reproduktory na miestny rozhlas 5 ks 60,85 €/ks s DPH

304,26 EUR Tristoštyri 26/100

COPPER, spol. s r.o.,ČSA 16,97401,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19.07.2018

2446/2018

Výmena strešnej krytina na tribúne OŠK v Dobrej Nive

5 522,00 EUR Päťtisícpäťstodvadsaťdva 00/100

Michal Stanko

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19.07.2018

2439/2018

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame práce na streche tribúny vo futbalovom areáli OŠK Dob

3 960,00 EUR Tritisícdeväťstošesťdesiat 00/100

EMGE Slovakia

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

13.07.2018

2426/2018

Stavebné práce vrátane dodávky stavebného materiálu pri dokončení pieskoviska v areáli MŠ

3 381,60 EUR Tritisíctristoosendesiatjeden 60/100

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

11.07.2018

2417/2018

Prekrytie pieskoviska v MŠ

181,00 EUR Jedenstoosemdesiatjeden 00/100

Norbert Gaál - ÁKON

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10.07.2018

2405/2018

Na základe Zmluvy č. 38 485 o poskytovaní dotácie z prostriedkov DPO SR zo dňa 23.04.2018 si u Vás o

3 000,00 EUR Tritisíc 00/100 €

FLORIAN

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

09.07.2018

2391/2018

Objednávame si u Vás dopadovú plochu pre detské ihriská, hrúbka 20 mm, á 1,00x1,00 m - 34 ks/18,- €

728,28 EUR Sedemstodvadsaťosem 28/100

Branislav Mäsiar

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

09.07.2018

2389/2018

Objednávame si u Vás opravu zábradlia na chodníku na ul. Slobody pred rodinným domom s popisným čísl

1 143,00 EUR Jedentisícštyridsaťtri 00/100 €

Mikuláš Štofaňák - Artisan

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

09.07.2018

2362/2018

Objednávame si u Vás ozvučenie podujatia Dobronivský folklórny víkend dňa 30.06.2018

360,00 EUR Tristošesťdesiat 00/100

Bc. Branislav Krajč-V-AKUSTIK

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29.06.2018

2365/2018

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce

100,00 EUR Jedensto 00/100

Ing.Jozef Vida

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

28.06.2018

2806/2018

Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame tonery do tlačiarní

105,50 EUR jedenstopäťdesiat 50/100

PVB STAV s. r. o.,Rozmarínová 11,94501,Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21.06.2018

2390/2018

Elektromontážne práce vrátane dodávky potrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia Dobro

194,65 EUR Jedenstodeväťdesiatštyri 65/100

Ján Homola,Turová 98,962 34,Turová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

18.06.2018

2410/2018

Zameranie a spracovanie dokumentácie k adresnému bodu Zberného dvora separovaného komunálneho odpadu

430,00 EUR Štyristotridsať 00/100

Ján Lihocký

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

06.06.2018

2087/2018

Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu soc.zariadení, zdravotrechniky a inžinierskych

1 248,00 EUR jedentisícdvestoštyridsaťosem 00/100 €

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29.05.2018

2307/2018

Objednávame si u Vás prenájom dvojšmýkačky vrátane zabezpečenia jej bezpečnej prevádzky na podujatí

372,00 EUR tristosedemdesiatdva 00/100

ALINEA s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

23.05.2018

2136/2018

Na základe ponuky doručenej mailom si u Vás objednávame Mulčovač Bagram BRKM 150 - svahový v cene 8

8 402,00 EUR osemtisícštyristodva 00/100 €

Michal Kravec,Dubová 241/6,96611,Trnavá Hora

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

16.05.2018

2036/2018

Objednávame si u Vás zemné práce pri odstránení ornice a úprave terénu pod miestnu komunikáciu v IBV

2 940,00 EUR dvetisícdeväťstoštyridsať 00/100

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10.05.2018

2058/2018

Objednávame si u Vás práce servisného technika pri diagnostike a nastavení existujúcich serverov v O

20,00 EUR dvadsať 00/2018

LORtec s.r.o.,A. Hlinku 2359/4,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10.05.2018

2060/2018

Objednávka na počítačové zostavy do obecnej knižnice 3 ks - 125,- € bez DPH ( spolu 450,- € s DPH )

450,00 EUR štyristopäťdesiat 00/100

LORtec s.r.o.,A. Hlinku 2359/4,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24.04.2018

24042018

Turistická a cyklistická mapa - prezentácia typ B 1 ks, mapa 136 ks x3,85 € bez DPH

628,32 EUR Šesťstodvadsaťosem 32/100

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: