Obsah

Detail zmluvyč.: 2017/2
 • Názov
  Zmluva o zriadení vecného bremena
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  2017/2
 • Predmet zmluvy
  Povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena sa dohodli na zriadení časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených parciel registra „C“ parc. č. 1429 a registra „E“ parc. č. 1851/1 strpieť právo vstupu na predmetné parcely, ako aj správy a údržby vodného zdroja „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena a to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 31644341-218/2020, ktorý vyhotovila firma Geodet spol. s r.o. Zvolen T. G. Masaryka 3413, Zvolen dňa 23.09.2020 a úradne overil Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor dňa 24.09.2020 pod č. G1-523/2020 a to v rozsahu dielu 1 a to na parcele registra „C“ parc. č. 1429 a dielu č.2 na parcele registra „E“ parc. č. 1851/1, (podľa registra „C“ parc .č. 1975) .
 • Cena
  Nula eur
 • Dátum účinnosti zmluvy
  12.8.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  11.8.2021
 • Dátum zverejnenia
  11.8.2021
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Michalková
 • IČO
  00649163
 • DIČ
 • Adresa
  Michalková č.7, 962 61 Pošta Dobrá Niva
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Milan Jakubík
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  sta
 • Poznámka
Dokumenty
472.7 kB