Obsah

Detail zmluvyč.: KZ/03/2019
 • Názov
  Kúpna zmluva
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  KZ/03/2019
 • Predmet zmluvy
  a) parcela registra „C“ parcelné číslo 963/7, druh pozemku – trvalý trávny porast, výmera 73 m2, nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 2376 pre okres Zvolen, katastrálne územie Dobrá Niva, Dubovská ulica, lokalita IBV Za mlynom, b) parcela registra „C“ parcelné číslo 963/24, druh pozemku – trvalý trávny porast, výmera 164 m2, nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 2376 pre okres Zvolen, katastrálne územie Dobrá Niva, Dubovská ulica, lokalita IBV Za mlynom.
 • Cena
  2 251,50 EUR Dvetisícdvestopäťdesiatjeden eur a 50/100 centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  25.4.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  19.4.2019
 • Dátum zverejnenia
  24.4.2019
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Valéria Muroňová
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Starohorská 6156/70, 974 11 Banská Bystrica, SR
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR
 • IČO
  319830
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Milan Jakubík
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
Dokumenty